Vergunning kansspelen

Voor het aanbieden van kansspelen in een drankgelegenheid (kansspelinrichting klasse III)  heb je een vergunning C nodig. Deze vergunning moet je aanvragen bij de kansspelcommissie.

Voorwaarden

  • Om een vergunning C te bekomen moet je het (niet bindend) advies van de burgemeester vragen.
  • Er is een beperking tot de plaatsing van maximaal twee automatische kansspelen en twee automatische kansspelen met verminderde inzet  in kansspelinrichtingen klasse III.
  • De toegelaten automatische kansspelen zijn Bingo en One ball. Voor de spelen met verminderde inzet wordt er gewerkt aan een limitatieve lijst van toegelaten spelen.
  • Een speler moet minstens 18 jaar zijn om op een kansspeltoestel te mogen spelen. Bij de aanvang van een spel is de speler verplicht zijn elektronische identiteitskaart in het toestel te plaatsen, waardoor spelers jonger dan 18 jaar automatisch worden geweigerd. De uitbater blijft wel verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat geen minderjarigen op dit kansspel spelen
 

Procedure

Je vraagt de vergunning C ofwel online aan via het daarvoor bestemde formulier op de website van de Kansspelcommissie. Ofwel vul je het papieren formulier in, dat je zelf opstuurt naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47 te 1000 Brussel, samen met:

  • Een advies van de Burgemeester waaruit blijkt dat aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan wat de exploitatie van de drankgelegenheid betreft
  • De gegevens van de onderneming en de vestigingseenheid in de kruispuntbank voor ondernemingen
  • Een advies uitgaande van de Federale Overheidsdienst Financiën en de gewestelijke belastingadministratie waaruit blijkt dat aan alle vaststaande en onbetwiste belastingschulden is voldaan (niet ouder dan 3 maanden) – attesten opvragen via relatiebeheer@vlaanderen.be (Vlaams Gewest), https://fiscaliteit.brussels/fiscale-adviezen (Brussels Gewest- of fiscalite.wallonie@spw.wallonie.be (Waals gewest)
  • Een kopie van de statuten van de vennootschap als de aanvrager een rechtspersoon is
  • Een origineel uittreksel uit het strafregister

Tarief

De kansspelcommissie vraagt een éénmalige bijdrage per aanvraag. Het bedrag hiervan wordt jaarlijks bepaald (per KB).

Geldig tot

De vergunning is 5 jaar geldig en moet dan vernieuwd worden op initiatief van de vergunninghouder. 

Indien je de vergunning wil stopzetten, dien je dit te melden aan de Kansspelcommissie via info@gamingcommission.be. De Kansspelcommissie vraagt dan ook de originele vergunning en het uithangbord terug te sturen naar de Kansspelcommissie, Kantersteen 47, 1000 Brussel. Let wel: de eenmalige bijdrage kan niet pro rata temporis teruggevorderd worden.

 

Regelgeving

 

Openingsuren

Burgerzaken