Landbouwschade

Schade aan landbouwteelten of gewassen door uitzonderlijke extreme weersomstandigheden? Dien een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. 

Voorwaarden

Je kan een schadevergoeding ontvangen als de Vlaamse Regering het geval erkent als ramp.

Natuurramp

Een natuurramp is een ramp waarbij zowel landbouwers als burgers getroffen zijn door extreme weersomstandigheden.

In dit geval kan je een schadevergoeding vragen bij het Vlaams Rampenfonds.

Landbouwramp

Een landbouwramp is een ramp waarbij enkel schade is aan landbouwteelten. In dit geval kan je een schadevergoeding vragen bij het Vlaams Rampenfonds.

Bij een landbouwramp is er aanzienlijke schade aan landbouwgrond, teelt of oogst door:

  • Een uitzonderlijk natuurverschijnsel (behalve hagelschade)
  • Een massale en onvoorziene plaag van bv: insecten

Procedure

Alle info voor het indienen van een aanvraag vind je op de website van Vlaams Rampenfonds

Openingsuren

Burgerzaken