Landbouwschade

Tussenkomst Vlaams Rampenfonds

Schade aan landbouwteelten of gewassen door uitzonderlijke extreme weersomstandigheden? Dien een aanvraag tot erkenning als ramp in bij het Vlaams Rampenfonds. De aanvraag wordt bij voorkeur ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter beschikking stelt. Je kan een schadevergoeding ontvangen als de Vlaamse Regering het geval erkent als ramp.

Sinds 1 januari 2020 is er geen onderscheid meer tussen een algemene ramp en een landbouwramp voor de schadevergoedingen van het Vlaams Rampenfonds. Voor schade aan teelten en niet-binnengehaalde oogsten is er een overgangsperiode van 5 jaar. Lees meer op de website van Vlaanderen.

Landbouwers kunnen zich sindsdien met een ‘brede weersverzekering’ tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden verzekeren. De Vlaamse Overheid biedt daarvoor zelfs een subsidie aan om landbouwers aan te moedigen zo’n verzekering te nemen.

Schattingscommissie - schade aan teelten

De schattingscommissie doet de officiële vaststelling van schade bij land- en tuinbouwers die buitengewone schade hebben aan hun teelten. De schade is veroorzaakt door natuurlijke weersomstandigheden, zoals hevige regenval, hagel of bijvoorbeeld langdurige droogte. 

Een commissie landbouwschade komt bij de land- of tuinbouwer langs om een schatting op te maken van de geleden schade. De land- of tuinbouwer ontvangt een officieel document waarmee hij of zij de schade kan aantonen aan eender welke instantie. De landbouwcommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de gemeente, de belastingdienst, en een aantal experten naargelang de teelt.

Openingsuren

Burgerzaken