VZW Boeren op een Kruispunt

Boeren is een levenswerk, maar ook een harde stiel. Snelle maatschappelijke veranderingen, strenge regels en stevige concurrentie verhogen voor veel boeren bovendien nog maar eens de druk.

De vzw Boeren op een Kruispunt is een hulporganisatie voor Vlaamse boeren en tuinders in nood. Je kan er als land- of tuinbouwer gratis terecht voor een luisterend oor, advies en hulp. De medewerkers bij vzw Boeren op een Kruispunt hebben zelf bedrijfservaring en bieden ondersteuning en begeleiding bij financiële, economische, psychologische, technische en sociale problemen.

Kostprijs

Gratis.

Meer info

Ga voor meer informatie naar www.boerenopeenkruispunt.be of bel 7/7 gratis naar 0800 99 138.

Voor wie

Land- en tuinbouwers

Openingsuren

Burgerzaken