Handelaarsvergunning verkoop alcoholische dranken

Elke persoon (kleinhandelaar, groothandelaar, vereniging, …) die alcohol wil verkopen, moet over een handelaarsvergunning ethylalcohol of alcoholhoudende dranken beschikken. Deze vergunning is enkel van toepassing op:

  • Ethylalcohol en alcoholhoudende dranken waarvoor de accijnzen al betaald zijn (de zogenaamde regeling ‘in verbruik’).
  • Elke verkoop die niet bestemd is voor gebruik ter plaatse (horeca, …). Voor het verkopen van alcoholische dranken voor gebruik ter plaatse is een drankvergunning nodig (vaste, reizende of occasionele drankgelegenheid).
 

Voorwaarden

Er zijn geen specifieke voorwaarden verbonden aan deze vergunning.

Procedure

Je kan deze vergunning aanvragen bij via een erkend ondernemingsloket. De vergunning is geldig tot de stopzetting van de activiteit of een wijziging op het niveau van de onderneming of vestiging(en).

Meer info

Meer info vind je op de website van de FOD Financiën.

Openingsuren

Burgerzaken