Nachtwinkelvergunning

Wil je een nachtwinkel openen in Moerbeke? Je moet hiervoor een uitbatingsvergunning aanvragen bij de gemeente Moerbeke.

Voorwaarden

Een nachtwinkel moet ingeschreven zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder “verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen” en voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Activiteit: geen andere activiteit dan de verkoop van algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen
 • Maximale oppervlakte: van 150 m2
 • Benaming: “nachtwinkel” moet duidelijk vermeld worden op het gebouw
 • Openingsuren: tussen 18u00 ‘s avonds en 7u00 ‘s ochtends.
 • Dranken: dranken schenken in de zaak is verboden
 • Laden en lossen: tussen 22u00 ‘s avonds en 5u00 ‘s ochtends

Procedure

Aanvraag indienen

Vul het online formulier in om je uitbatingsvergunning aan te vragen.

Zorg ervoor dat je in orde bent met de andere nodige vergunningen en attesten om de zaak te kunnen openen:

Onderzoek

De gemeente bekijkt je aanvraag en voert enkele onderzoeken uit om te controleren of je voldoet aan de voorwaarden:

 • Brandveiligheid
  Onderzoek door brandweer Zelzate
 • Financieel
  Controle betaling gemeentefacturen en aanslagbiljetten door de financiële dienst van de gemeente
 • Stedenbouwkundig
  Onderzoek door de verantwoordelijke stedenbouw van de gemeente
 • Moraliteit
  Onderzoek door de politie op basis van een uittreksel strafregister
 • Hygiëne en voedingsmiddelenvergunning
  • Vraag de juiste vergunningen aan bij het FAVV
  • Onderzoek door de gemeentelijke noodplanambtenaar
 • Vestigingsformaliteiten
  Voorleggen van een attest beroepsaangifte en uittreksel door FOD economie

Goedkeuring

De goedkeuring van de vergunning is afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken. De burgemeester kan de vergunning weigeren onder bepaalde voorwaarden.

Opening nachtwinkel

Bij de opening van een nieuwe nachtwinkel, moet je rekening houden met bepalingen op overlast uit het GAS-reglement (1.12 MB).

Bij overtreding of niet meer voldoen aan de voorwaarden krijgt de uitbater een waarschuwing. In sommige gevallen kan dit leiden tot geldboete, schorsing of intrekking van de vergunning.

Bekijk de sancties in het Vergunningsreglement nachtwinkel (488 kB)

Wet- en regelgeving

Reglement

Openingsuren

Burgerzaken