Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten

Wie een kleinhandelsbedrijf of een handelsgeheel met een netto handelsoppervlakte van meer dan 400m² wil openen, heeft een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (kleinhandelsvergunning) nodig. Dit geldt zowel voor nieuwe als voor bestaande vergunde gebouwen en zowel voor een kleinhandelsbedrijf als voor een handelsgeheel.

Procedure

De vergunning vraag je aan via het omgevingsloket en wordt behandeld door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar je vestiging gelegen is. Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte tussen 400m² en 1.000m² beslist de gemeente autonoom over de toekenning. Voor kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte van meer dan 1.000m² moet het college het advies inwinnen van het Comité voor Kleinhandel (VLAIO).

Uitzondering

Er gelden vrijstellingen voor tijdelijke uitbatingen.  

Regelgeving

Openingsuren

Burgerzaken