Verplichte sluitingsuren en wekelijkse rustdag

Alle handelaars die producten verkopen in rechtstreeks contact met de klant (kleinhandel) moeten zich houden aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt (met enkele uitzonderingen).

Openingsuren

Kleinhandelaars moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren en moeten gesloten zijn:

 • Vóór 5 uur en na 20 uur
 • Vóór 5 uur en na 21 uur op vrijdag en op de laatste werkdag vóór een wettelijke feestdag. Als de wettelijke feestdag een maandag is, dan mag de winkel de zaterdag daarvoor tot 21 uur openblijven.


Voor de nachtwinkels liggen de sluitingsuren tussen 7 uur en 18 uur.

Wekelijkse rustdag

De wetgeving legt handelaars ook één verplichte sluitingsdag per week op, namelijk een ononderbroken periode van 24 uur, beginnend om 5 uur of om 13 uur en eindigend op de volgende dag op hetzelfde uur. Tijdens die dag heeft de klant geen toegang tot de vestigingseenheid en is de rechtstreekse verkoop van producten aan de consument verboden. Ook thuisleveringen mogen niet.

Normaal valt de sluitingsdag op zondag, maar handelaars kunnen ook kiezen voor een andere sluitingsdag. De wekelijkse sluitingsdag moet alleszins gedurende minstens 6 maanden dezelfde blijven en handelaars die een andere rustdag dan de zondag kiezen, moeten de wekelijkse rustdag en het aanvangsuur duidelijk en leesbaar uithangen.

Afwijking aanvragen

Het college van burgemeester en schepenen kan onder volgende voorwaarden een afwijking toestaan op de verplichte sluitingsuren:

 • Op vraag van één of meerdere handelaars of van een vereniging van handelaars of ambachtslieden.
 • Naar aanleiding van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid jaarbeurzen of -markten.
 • Per jaar kunnen er maximaal 15 afwijkingen op de verplichte sluitingsuren worden toegestaan.
 • Een afwijking geldt voor het ganse of een deel van het grondgebied, maar kan nooit op individuele basis worden verleend.


Om een afwijking aan te vragen, stuur je een mailtje naar secretariaat@moerbeke.be. Deze aanvraag moet minstens 4 weken voor de afwijking worden ingediend. Het college van burgemeester en schepenen beslist over de toelating van de afwijking.

Uitzonderingen

Bepaalde sectoren zijn niet onderworpen aan de wetgeving:

 • Verkoop ten huize van een andere consument dan de koper (bijv. home party’s).
 • Verkoop aan huis op uitnodiging van de consument.
 • Verkoop en dienstverlening in de openbare stations (treinen, metro…).
 • Verkoop en dienstverlening in havenzones en internationale luchthavens.
 • Dienstverlening die wegens dringende noodzakelijkheid uitgevoerd moet worden.
 • De verkoop in tankstations of vestigingseenheden gelegen op het domein van autosnelwegen, van een assortiment algemene voedingswaren en huishoudelijke artikelen, uitgezonderd gedistilleerde alcoholhoudende dranken en gisthoudende dranken, met een alcoholvolume van meer dan 6 %, op voorwaarde dat de nettoverkoopoppervlakte niet groter is dan 250 m².


De wet geldt ook niet voor vestigingseenheden waarvoor minstens 50% van de omzet gehaald wordt uit de verkoop van een van de volgende productgroepen:

 • Kranten, tijdschriften, tabak en rookwaren, telefoonkaarten en producten van de Nationale Loterij.
 • Dragers van audiovisuele werken en videospelen, alsook de verhuur ervan.
 • Brandstof en olie voor autovoertuigen.
 • Consumptie-ijs in individuele porties.
 • Voedingswaren die in de vestigingseenheid worden bereid en er niet worden verbruikt.
 

Regelgeving

Wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening

Meer info

Deze informatie vind je ook terug op de website van de FOD Economie.

Voor wie

 • Deze wetgeving is van toepassing op de kleinhandel (verkoop van producten met een rechtstreeks contact met de klant).
 • Deze wetgeving geldt niet voor kappers en horecazaken.
 

Openingsuren

Burgerzaken