Omgevingsvergunning

Je moet een omgevingsvergunning aanvragen voor projecten die stedenbouwkundig en/of milieutechnisch zijn.

Wanneer moet je een omgevingsvergunning aanvragen?
Enkele voorbeelden:

 • Bouwen of verbouwen
 • Stuk grond verkavelen
 • Tuinhuis, garage of carport plaatsen
 • Zwembad of zwemvijver plaatsen
 • Zonnepanelen of dakramen plaatsen
 • Bomen omhakken
 • Wijzigen hoofdfunctie gebouw
  Bv. handelszaak openen
 • Uitvoeren kleinhandelsactiviteit met netto handelsoppervlakte > 400m2

Procedure

1) Aanvraag indienen

Je kan digitaal je omgevingsvergunning aanvragen via het omgevingsloket.

Voor kleine aanpassingen aan en rond je woning kan je een vereenvoudigde aanvraag indienen.

 • Op papier bij de dienst omgeving
   Het aanvraagformulier is verkrijgbaar bij dienst omgeving
 • Digitaal aanvragen

2) Onderzoek

Nadat je je aanvraag ingediend hebt, start er een onderzoek naar de volledigheid en ontvankelijkheid van je aanvraag door dienst omgeving.

Het onderzoek duurt maximum 30 dagen vanaf indienen van de aanvraag.

3) Beslissing

Na het onderzoek kan je aanvraag twee soorten procedures doorlopen:

 • Vereenvoudigde procedure (zonder openbaar onderzoek)

  • Na de verklaring van ontvankelijkheid neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing binnen de 60 dagen
  • Doe een vereenvoudigde aanvraag
 • Gewone procedure (met openbaar onderzoek)
  • Zonder advies van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC): 105 dagen
  • Met advies van de Provinciale omgevingsvergunningscommissie (POVC): 120 dagen

Deze termijnen kunnen met 60 dagen verlengd worden bij:

 • Inhoudelijke wijziging van het dossier
 • Procedurefout
 • Vereiste beslissing van de gemeenteraad

Bedrag

BeWet- en regelgeving

Reglement

Openingsuren

Omgeving