Kampvervoer jeugdverenigingen

Erkende jeugdverenigingen die op kamp gaan, maar niet weten hoe ze in hemelsnaam die berg materiaal ter plaatse moeten krijgen, kunnen een beroep doen op de gemeente voor kampvervoer. 

Kampvervoer

Erkende Moerbeekse jeugdverenigingen, aangesloten bij de gemeentelijke jeugdraad, kunnen een aanvraag indienen voor het vervoer van hun kampmateriaal. De vervoerder komt op de afgesproken dag naar het terrein om het materiaal op te halen. De vereniging dient één medereiziger ter beschikking te stellen. Zowel bij het vertrek als bij de aankomst dienen voldoende personen aanwezig te zijn voor het laden en lossen. 

Voorwaarden

Voor de aanvraag van kampvervoer zijn de volgende voorwaarden van toepassing: 

 Aanvragen kunnen enkel ingediend worden door erkende Moerbeekse verenigingen.

 Aanvragen moeten minstens twee maand op voorhand gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen via het digitaal aanvraagformulier.

 Het kampvervoer kan enkel gedaan worden tijdens werkdagen en binnen het normale uurrooster.

 De vereniging dient één medereiziger ter beschikking te stellen.

 Het volume wordt beperkt tot het maximale laadvermogen van één vrachtwagen, en één reis heen en terug.

 Het vervoer gebeurt op risico van de aanvrager voor wat betreft beschadigingen aan of het verlies van de goederen tijdens het transport, evenals tijdens het laden en lossen. 

Bedrag

Het materiaal kan zonder kosten vervoerd worden in België, en maximum over een afstand van 200 km vanaf Moerbeke. Voor elke extra kilometer wordt een vergoeding aangerekend van € 1,00 per kilometer.

Procedure

Vul het digitaal aanvraagformulier minstens twee maanden voor vertrekdatum in.

Openingsuren

Jeugddienst