Uitlenen werfmateriaal

Je kan bepaalde werfmaterialen en verkeersborden lenen bij de gemeente voor activiteiten of evenementen onder bepaalde voorwaarden.

Opgelet: voor een inname openbaar domein kan je verkeersborden aanvragen via het aanvraagformulier  op het Eagle-platform.

De gemeente stelt het volgende materiaal ter beschikking:

 Nadar

 Herashekkens

 Verkeersborden

 Preventiekar

 Geluidsmeter

 Geluidsinstallatie

 Vaste elektriciteitskast 

Voorwaarden

Gemeentelijk materiaal kan uitgeleend worden door:

 Erkende Moerbeekse verenigingen

 Organisaties, instellingen en vzw’s

voor op Moerbeeks grondgebied: 

 Socio-culturele-, jeugd- en sportactiviteiten

 Wijkfeesten en aanverwante niet-commerciële doeleinden

Het gemeentelijk materiaal kan niet geleend worden voor privé-activiteiten.

Bedrag

Nadar Gratis
Herashekkens Gratis
Verkeersborden Gratis
Preventiekar Borg van € 125,00
Geluidsmeter Borg van € 125,00
Geluidsinstallatie Gratis
Vaste elektriciteitskast € 5,00/dag

Materiaal ontlenen

Materialen reserveren kan ten vroegste één jaar en ten laatste één maand voor de datum van de activiteit. Vraag materialen aan via het digitaal aanvraagformulier

De materialen met waarborg moeten opgehaald worden tijdens de openingsuren op het gemeentehuis, met het formulier ‘af te tekenen document’ van de financiële dienst dat bevestigt dat hun waarborg gestort is. De preventiekar wordt geleverd door de technische dienst, maar de sleutel dient wel opgehaald te worden onder dezelfde voorwaarden als de materialen met waarborg.

De materialen zonder waarborg worden op de gevraagde locatie geleverd door de technische dienst.

De duur van het gebruik wordt beperkt tot maximum één week voor en één week na de activiteit.