Muziek en geluidsnormen

Wie muziek wil spelen op een openbaar evenement, moet rekening houden met de geluidsnormen en een vergoeding betalen voor de auteursrechten.

Bij de online evenementenaanvraag  vul je de nodige informatie in bij het deel “muziek”.

Geluidsnormen

Het aantal toegelaten dB kan afhankelijk zijn van de evenementlocatie. Controleer VLAREM II  om te zien tot welke klasse jouw locatie behoort.

Wil je afwijken van de geluidsnorm? Je moet vooraf toelating vragen in je evenementaanvraag, dit is mogelijk voor:

 Afwijking tot 95 dB(A) LAeq, 15 min

 Afwijking tot 100 dB(A) LAeq, 60 min

Geluidshinder beperken

Je kan als organisator verschillende maatregelen treffen om geluidshinder te beperken:

 Gebruik een geluidsbegrenzer

Verspreid de luidsprekers over de ruimte

 Laat de geluidshinder controleren aan de in- en uitgang van je evenement

 Breng buurtbewoners vooraf op de hoogte

 Geef de contactgegevens in geval van hinder

Volg een afbouwscenario om geleidelijk de geluidshinder te verminderen

Afbouwscenario

Vanuit de gemeente wordt ten minste het volgende afbouwscenario opgelegd om overlast te verminderen.

Ten laatste om 2u30Bassen lager zetten
Ten laatste om 3u00Volume lager zetten
Ten laatste om 3u30Muziek uitzetten en einde drankverkoop
Ten laatste om 4u00Einde

Tip: Begin het evenement af te sluiten een uur voor het eigenlijke sluitingsuur. Zo ben je zeker dat je het sluitingsuur haalt.

UNISONO

Voor het afspelen van muziek op je evenement, moet je vooraf een licentie bij UNISONO aanvragen  om boetes te vermijden. Het bedrag dat je moet betalen, hangt af van het soort evenement, de inkomprijs, de oppervlakte van de ruimte, … 

Checklist evenementenaanvraag

In de online evenementenaanvraag worden enkele vragen gesteld over muziek. Overloop de checklist om zeker te zijn dat je voldoende informatie hebt over (indien van toepassing):

 Muziektype
Speel je elektronisch versterkte muziek?
Bv. dj, band, orkest, …

 Geluidshinder- en begrenzing
Bv: buiten is buiten, bassen afbouwen, gebruik geluidsbegrenzer, …

 Sluitingsuur
Voorzie een afbouwscenario zodat je het sluitingsuur niet overschrijdt.

 Afwijking geluidsnorm
Vraag op voorhand een afwijking aan indien nodig.

 UNISONO
Je geeft aan dat je zelf de nodige maatregelen neemt wat betreft UNISONO.