Bewaking en security

Op je evenement kan je eigen medewerkers en stewards inzetten om bezoekers te begeleiden en een rustig verloop te garanderen. De gemeente kan daarnaast je verplichten om ook een externe bewakingsfirma in te schakelen voor je evenement.

Bij de online evenementenaanvraag vul je de nodige informatie in bij het deel “voorzieningen”.

Stewards

Stewards zijn eigen medewerkers of vrijwilligers die de organisatie bijstaan om het evenement in goede banen te leiden. Bv. ticketcontrole, publieksstroom begeleiden,…

Eigen medewerkers mogen geen security- of bewakingsfunctie uitvoeren tijdens het evenement:

 Bagagecontrole

 Toegang verhinderen

 Controle voertuigen

 Nooduitgang vrijhouden

 Toezicht frontstage

 Ontruimen terrein

 Uitgangscontrole

 Bescherming van personen

Vrijwilligers mogen wel persoonscontrole en verkeersbegeleiding uitvoeren.

Security

Security of bewaking kan alleen uitgevoerd worden door een erkende, externe bewakingsfirma. Afhankelijk van het type evenement  kan de gemeente de inzet van een externe bewakingsfirma verplichten op basis van advies van de politie. Bv. scoutsfuif.

Het aantal securityagenten kan onder andere bepaald worden op basis van het aantal bezoekers:

 Fuif tot 300 bezoekers: 2 securityagenten

  Fuif tot 500 bezoekers: 3 securityagenten

  Fuif tot 700 bezoekers: 4 securityagenten

  Fuif tot 900 bezoekers: 5 securityagenten

  Fuif tot 1.000 bezoekers: 6 securityagenten

  Fuif tot 1.200 bezoekers: 8 securityagenten

  Fuif tot 1.400 bezoekers: 10 securityagenten

  Fuif tot 1.600 bezoekers: 12 securityagenten

 

Checklist

In de evenementenaanvraag worden enkele vragen gesteld rond bewaking. Overloop de checklist om zeker te zijn dat je voldoende informatie hebt:

 Schakel je een externe bewakingsfirma in?
Controleer bij Vigilis of deze firma officieel erkend is

 Herkenbaarheid security
Bv. fluohesje

 Onderlinge communicatie
Bv. walkie talkie

 Aantal security-agenten

Documenten

 Lijst van medewerkers
Bezorg een lijst met stewards en medewerkers aan de lokale politie minstens 2 weken voor het evenement.

 Bewakingsovereenkomst securityfirma
Als je een externe securityfirma inschakelt, al dan niet op advies van de gemeente, bezorg je een kopie van de bewakingsovereenkomst.