Brandveiligheid

In functie van brandveiligheid moet de organisator van het evenement enkele maatregelen nemen om risico’s te beperken. Zorg ervoor dat je in orde bent met brandveiligheid.

De brandweer maakt een inschatting van de risico’s en geeft aanbevelingen of verplichtingen op basis van je evenementenaanvraag.

In de online evenementenaanvraag  worden enkele vragen gesteld rond brandveiligheid bij de delen “mobiliteit”, “catering” en “voorzieningen”.

Checklist evenementenaanvraag

Overloop de checklist om zeker te zijn dat je voldoende informatie hebt over (indien van toepassing):

 Locatie
Bv. podium, tent, gebouw, tijdelijke constructies

 Catering
Bv. barbecue, frituur, gebruik gasvuur of andere warmtebron

 Gevaarlijke activiteiten
Bv. vuurwerk, kermis, …

 Energiegebruik
Bv. gas, elektriciteit, hout, …

Documenten

 Verzekeringen
Informeer bij de eigenaar van de locatie over brandverzekering, brandpolis en objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing.

 Keuringsattesten
De standhouders voor catering moeten in het bezit zijn van de nodige keuringsattesten. Foodtrucks of mobiele cateraar? In dit geval moet je de keuringsattesten meesturen met je evenementenaanvraag.