Preventieve maatregelen

Als je een evenement of activiteit organiseert, is het belangrijk dat je voldoet aan de veiligheidsvoorschriften. Je moet als organisator voldoende voorbereid zijn op mogelijke risico’s.

De veiligheidsvoorschriften en vergunningen waaraan je moet voldoen, zijn afhankelijk van:

 Locatie
Bv. gebouw, feestaal, tent, openlucht, …

 Evenementtype
Bv. fuif voor jongeren, kerstboomverbranding, kermis, …

 Catering
Bv. frituur, barbecue, …

 Activiteiten
Bv. motorrondrit, extreme sporten, vuurwerk, …

De brandweer, politie en noodplanningsambtenaar geven veiligheidsadvies op basis van je aanvraag, je moet dit advies verplicht opvolgen.

Zij kunnen vragen of je een veiligheidsplan opstelt. In het veiligheidsplan staan alle maatregelen die je treft om je evenement veilig te doen verlopen.

Contactpersoon veiligheid

De contactpersoon veiligheid is het aanspreekpunt voor gemeente en hulpdiensten bij risico’s of problemen rond veiligheid voor, tijdens en na het evenement. De organisator kan zichzelf invullen als contactpersoon veiligheid.

Deze persoon moet permanent bereikbaar zijn tijdens het evenement.

De organisatie is verantwoordelijk voor toezicht op het terrein. Toezicht op de openbare weg is de verantwoordelijkheid van de politie.

Risico's melden

De organisator of contactpersoon veiligheid moet bij het invullen van de evenementenaanvraag alle gekende risico’s melden bv. gebruik gasflessen catering, serveren van alcohol,…

Gekende risico’s die niet gemeld worden bij de aanvraag of later doorgegeven worden, zijn de verantwoordelijkheid van de organisator.