Verzekeringen

Welke verzekeringen zijn verplicht bij de organisatie van een evenement? Bekijk het overzicht en controleer of je in orde bent met de juiste verzekeringen.

Bij de online evenementenaanvraag  vul je de nodige informatie in bij het deel “verzekeringen”. 

Objectieve aansprakelijkheid en ontploffing

Objectieve aansprakelijkheid brand en ontploffing is een wettelijk verplichte verzekering. De uitbater van het gebouw of evenementlocatie is verplicht om deze verzekering af te sluiten. Controleer of de eigenaar in orde is.

Als organisator moet je zelf geen tijdelijke/aparte verzekering afsluiten.

Brandpolis

De eigenaar van de evenementenlocatie is verplicht om een brandverzekering af te sluiten. Controleer of de eigenaar in orde is en of afstand van verhaal is opgenomen in de brandpolis.

Afstand van verhaal? Als je afstand van verhaal opneemt in je verzekering, ben je als gebruiker niet verantwoordelijk voor mogelijke schade aan het gebouw.

In de gemeentelijke brandpolis is afstand van verhaal automatisch opgenomen voor niet-commerciële gebruikers.

Commercieel gebruik? Als je de evenementenlocatie huurt voor commerciële doeleinden, dan moet je het huurgevaar afdekken via een tijdelijke brandpolis.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derde) is niet verplicht, maar wordt sterk aangeraden.

De gemeente kan de organisator verplichten om deze verzekering af te sluiten voor evenementen met een aanzienlijk risico in gemeentelijke gebouwen. Bv. fuif

Contractuele aansprakelijkheid

Contractuele aansprakelijkheid (schade aan het gehuurde goed) is niet verplicht, maar wordt wel aangeraden.

De gemeente kan de organisator verplichten om deze verzekering af te sluiten voor evenementen met een aanzienlijk risico in gemeentelijke gebouwen. Bv. fuif

Vrijwilligersverzekering

Werk je met vrijwilligers tijdens je evenement? In dit geval is het aangeraden om een vrijwilligersverzekering  af te sluiten.

Vragen?

Evenementen