Ga mee de strijd aan tegen de Aziatische hoornaar!

Aziatische hoornaar
Aziatische hoornaar

De Aziatische hoornaar is een wespensoort uit zuidoost China die sinds 2016 ook aanwezig is in België.  De soort kwam hier oorspronkelijk niet voor, maar neemt de laatste jaren snel in aantal toe.  De soort valt honingbijen en andere insecten aan.  

 

Hoe meld je een nest Aziatische hoornaars?

In Oost-Vlaanderen hebben we volgende afspraken over de verdelging van nesten van Aziatische hoornaars.

  • De brandweer mag nesten van Aziatische hoornaars verdelgen die in de buurt hangen van mensen en hinder veroorzaken. Een burger kan zo’n nest melden via het e-loket van de hulpverleningszone. Dit gaat doorgaans om primaire nesten.

  • Niet hinderlijke primaire nesten en secundaire nesten van Aziatische hoornaars moeten gemeld worden via de website www.vespawatch.be. De Provincie Oost-Vlaanderen subsidieert de verdelging van deze nesten vanaf 17 augustus tot 15 november. Het staat elke burger ook vrij om een professionele verdelger in te schakelen. Je vindt een overzicht op vespawatch.be/eradicators

Primaire en secundaire nesten

De voorbije jaren werd geprobeerd om alle nesten van Aziatische hoornaars te verdelgen. De Aziatische hoornaar is een exotische wespensoort die onze inheemse insectensoorten bedreigt. Ondanks de inspanningen is het duidelijk dat de Aziatische hoornaar gevestigd is. Uitroeien is onmogelijk geworden. 

Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf augustus. Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (>10m) en hebben een doormeter van 80cm of meer. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.  

Verschil tussen een primair (links) en een secundair nest (rechts) (bron: M. Segers & Ovillegas)
Verschil tussen een primair (links) en een secundair nest (rechts) (bron: M. Segers & Ovillegas)

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3 centimeter groot. Het insect is overwegend zwart van kleur met een geel-oranje band op het achterlijf. De uiteinden van de poten zijn opvallend geel. 

Helaas verwarren veel mensen de Europese hoornaar met de Aziatische hoornaar. De Europese hoornaar ziet er gevaarlijk uit, maar is zachtaardig en enorm nuttig. 

Verschil tussen een Aziatische en Europese hoornaar
Verschil tussen een Aziatische en Europese hoornaar