Grote verkeershinder in Sinaai vanaf 14 maart wegens werken

Op maandag 14 maart 2022 starten er ingrijpende werkzaamheden in de Zwaanaardestraat in Sinaai (Sint-Niklaas), tussen Sinaai-dorp en de Weimanstraat. Er worden 2 harde knippen (slagbomen) ingevoerd om het doorgaand verkeer sterk te ontmoedigen. Dit zal een impact hebben op het verkeer van en naar Moerbeke.

Het project

Het rioproject Zwaanaarde (Sinaai) omvat de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel, de volledige heraanleg van de bovengrond en de vernieuwing van de nutsleidingen.

De werken zijn van groot belang. Er wordt ingezet op waterzuivering, verkeersveiligheid, ontharding, vergroening en verfraaiing van het openbaar domein.

Het traject van de werken (ruim 5 km) strekt zicht uit over de Zwaanaardestraat, de Keizerstraat, de Leebrugstraat, de Weimanstraat (deel tot aan de Fondatiebeek) en deels de Wapenaarteindestraat, de Hellestraat, de Heirstraat en de Leestraat.

Vanaf maandag 14 maart tot het voorjaar van 2023 vernieuwen de nutsmaatschappijen alle leidingen, evenals de huisaansluitingen, ter voorbereiding van dit rioproject in Sinaai. Tegelijk zullen na de zomer van 2022 ook de rioleringswerken beginnen. Om veilig en efficiënt te kunnen werken worden slagbomen voorzien tussen Sinaai/Eksaarde en Sinaai/Klein-Sinaai.

Waarom deze rioleringswerken?

Over heel het traject wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd, met een aparte afvoer van regenwater en afvalwater. Dat is belangrijk voor de waterzuivering. Door de Belselebeek in open bedding te leggen, vermindert het risico op wateroverlast. Het rioproject gaat gepaard met de volledige vernieuwing van het openbaar domein.

De omgeving wordt ook verkeersveiliger, onder meer door de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad op het traject Zwaanaarde-Keizerstraat en door de herinrichting van de schoolomgeving in de Leebrugstraat. Op de as Zwaanaarde-Keizerstraat verlaagt de snelheid van maximum 70 naar maximum 50 km per uur.

Het straatbeeld wordt aangenamer en fraaier, door de volledige vernieuwing van het openbaar domein.

Zeven fasen

De aannemer werkt in zeven fasen om de hinder zoveel mogelijk te beperken. De werken starten op maandag 14 maart aan het kruispunt Zwaanaardestraat/Zakstraat en schuiven geleidelijk op richting Eksaarde. Het einde van de nutswerken is voorzien tegen de zomer van 2023. Na de zomer van 2022 gaan gelijktijdig ook de rioleringswerken van start.

Tijdens de werken blijven de handelszaken in de werfzone bereikbaar. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd aan de hand van grote infoborden op de voornaamste toegangswegen.

Verkeerssituatie

Openbare werken van deze omvang hebben een grote impact op de verkeers­leefbaarheid en de verkeersveiligheid, in het bijzonder in de landelijke straten rond de projectzone. Deze wegen zijn smal, worden veel gebruikt door zachte weggebruikers en hebben kwetsbare bermen.

De ervaring met vorige werken in Sinaai heeft uitgewezen dat doorgaand verkeer in deze straten absoluut te vermijden is. Lokale omleidingsplannen veroorzaakten toen onveiligheid en schade. Na overleg met onder meer de scholen, de dorpsraad en de handelaars, werd daarom beslist om het doorgaand verkeer volledig buiten de omgeving van de werfzone te houden.

Concreet gaat het om deze vier verkeersmaatregelen.

Verkeer van en naar Sinaai afgesloten

Het verkeer tussen Eksaarde en Sinaai en tussen Klein-Sinaai en Sinaai, via de bruggen over de waterlopen, wordt in beide rijrichtingen afgesloten. Dit vanaf maandag 14 maart tot het einde van de rioleringswerken in 2024. Fietsers en voetgangers krijgen aan de bruggen altijd vrije doorgang.

Enkele rijrichting tijdens de nutswerken, richting Eksaarde

De voorbereidende nutswerken starten op maandag 14 maart in de Zwaanaardestraat, aan het kruispunt met de Zakstraat/Neerstraat, en kunnen enkel op een vlotte en veilige manier uitgevoerd worden door enkele rijrichting in te voeren, van Sinaaidorp richting Eksaarde.

Slagbomen vanaf 14 maart aan Sinaaibrug en Koebrug

Tijdens de rioleringswerken, die gedeeltelijk samen met de nutswerken uitgevoerd worden, is de rijbaan volledig afgesloten voor het verkeer. Daarom komt er al vanaf maandag 14 maart een slagboom aan de Sinaaibrug (Moervaart/Keizerstraat) en de Koebrug (Stekense Vaart/Weimanstraat). Op die manier is het fysiek onmogelijk om de werfzone binnen te rijden vanuit Eksaarde of Klein-Sinaai.

Enkel hulpdiensten, openbaar vervoer, busvervoer van de scholen in de omgeving, landbouwers met percelen in de werfzone en handelaars met essentiële verplaatsingen, krijgen een vergunning om de slagboom te openen en de werfzone binnen te rijden.

Fietsers en voetgangers krijgen vrije doorgang aan de slagbomen.

Met de plaatsing van de slagbomen wordt het verkeer tussen Sinaai en Eksaarde en Klein-Sinaai onderbroken. Plaatselijk, lokaal verkeer binnen de werfzone blijft steeds mogelijk. De plaatsing van de slagbomen zorgt voor minder hinder, meer verkeersveiligheid en meer leefbaarheid voor de inwoners.

Wegomlegging voor doorgaand verkeer

Voor het doorgaand verkeer zijn wegomleggingen voorzien via de gewestwegen in de omgeving van Sinaai (N70, N41 en N403) en dit vanaf het kruispunt Duizend Appels (N70/Schrijberg). Bekijk het plan met de Wegomlegging Zwaanaarde (1.43 MB)

Hoe gaat het verder?

In de loop van dit voorjaar stelt Aquafin de aannemer aan die de rioleringswerken zal uitvoeren. Deze werken kunnen na de zomer dan van start gaan. De uitvoeringstermijn van de rioleringswerken voor het volledige traject bedraagt 350 werkdagen of ongeveer anderhalf jaar. De nutswerken en de rioleringswerken worden gedeeltelijk gelijktijdig uitgevoerd, waardoor het voor het geheel van de wegenwerken in Sinaai uitkomt op ongeveer 2,5 jaar.

Meer informatie

Neem dan zeker de Infofolder nutswerken Zwaanaarde (5.08 MB) door en bekijk het plannetje met de voorziene Wegomlegging Zwaanaarde (1.43 MB). Volg de stand van zaken van de werf via www.sint-niklaas.be/zwaanaarde