Gun mantelzorgers een #dahadikeffenodig-moment

Campagnebeeld van #dahadikeffenodig, een actie van het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg

Mantelzorgers zijn overal. Eén op drie van de volwassen Vlamingen en één op vijf jongeren tussen 11 en 18 jaar is het vandaag. Quasi iedereen komt er ooit in zijn of haar leven mee in aanraking, ofwel door mantelzorg te geven, ofwel door het te krijgen. Toch blijft deze vorm van zorg vaak onderbelicht, ondergewaardeerd en onzichtbaar. 

Mantelzorg: niet zo vanzelfsprekend

Boodschappen doen, wassen, post regelen, rekeningen betalen, de tuin onderhouden, een luisterend oor bieden: mantelzorgtaken zijn heel divers en gaan vaak verder dan alleen het zorgende aspect. Vlamingen die hulp of ondersteuning nodig hebben omwille van een langdurige ziekte, gezondheidsproblemen, een beperking of psychische kwetsbaarheid, ontvangen deze in bijna 7 op de 10 gevallen van familie, vrienden, buren of kennissen. Een derde van de mantelzorgers besteedt – in de meeste gevallen naast zijn of haar job – meer dan 10 uur per week aan deze taken. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de mantelzorgers de zorg emotioneel belastend vindt. 18% ervaart onvoldoende tijd voor zichzelf en 12% onvoldoende tijd voor het eigen gezin. Meer dan de helft van de volwassen mantelzorgers geeft dan ook aan ondersteuning nodig te hebben. Vooral emotionele steun, maar ook advies en informatie op maat en financiële ondersteuning.

Nieuwe website

Met de volledig vernieuwde website mantelzorgers.be krijgen mantelzorgers een centraal informatiepunt dat alle praktische informatie rond mantelzorg bundelt. Zo krijgen ze bijvoorbeeld een helder overzicht van de verlofstelsels, premies en statuten die verspreid zitten over verschillende instanties. Verder krijgen mantelzorgers er ook een overzicht van alle plaatsen waar ze terechtkunnen voor psychosociale ondersteuning. Kortom, je kan er alle informatie vinden waar een mantelzorger iets aan kan hebben.

Meer info

Wil je meer lezen over mantelzorg, of te weten komen hoe je zelf mantelzorgers in jouw omgeving kan ondersteunen? Ontdek er dan alles over op mantelzorgers.be.