Verkeershinder in Dorpvaart en Moerhofstraat vanaf 27 september

Omlegging verkeersbord

Vanaf dinsdag 27 september vinden er belangrijke werken plaats in de Dorpvaart en vervolgens op het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart. De werken worden uitgevoerd in verschillende fases.

Fase 1

Het ondergronds brengen van de elektriciteitskabels en het plaatsen van nieuwe LEDverlichtingspalen is reeds in uitvoering.

Fase 2

Op dinsdag 27 september wordt er gestart met de heraanleg van de rijbaan in de Dorpvaart tussen Drongendreef en Moerhofstraat. De aannemer start met de opbraak van de betonverharding en aansluitend met het aanbrengen van de steenslagfundering in de Dorpvaart richting kruispunt Moerhofstraat. Deze werken duren tot woensdag 12 oktober (onder voorbehoud van weerverlet).

Fase 3

Vanaf donderdag 13 oktober volgt de opbraak en herinrichting van het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart waarbij Moerhofstraat-Dorpvaart wordt ingericht als voorrangsweg. De werken worden afgerond op vrijdag 2 december (onder voorbehoud van weerverlet). 

In de laatste week worden ook de markeringen aangebracht in de Dorpvaart en de fietssuggestiestroken in de Moerhofstraat. Dit kan enkel aangebracht worden op droog en proper wegdek. De rijweg wordt hiervoor 1 werkdag onderbroken. 

Verkeershinder en wegomlegging

Tijdens de volledige duur van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Dorpvaart en het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via onderstaand omleidingsplan (Statiestraat – Spoorwegstraat – Opperstraat – Hospicestraat – Beverijstraat).

Voertuigen met een gewicht hoger dan 3,5 ton rijden om via Ledestraat – Molenstraat – Haringslede – Spelonckvaart. 

Het fietspad blijft toegankelijk tijdens de werken. Fietsers en voetgangers kunnen wel hinder ondervinden.

Omleidingsplan kruispunt Dorpvaart-Moerhofstraat-Spelonckvaart

Bij grote verkeershinder kunnen aangepaste maatregelen genomen worden.

Grondplan herinrichting kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart

Grondplan werken kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart