Nieuwe verkeerssituatie op kruispunt Dorpvaart-Moerhofstraat-Spelonckvaart

Kruispunt Dorpvaart-Moerhofstraat-Spelonckvaart in Moerbeke

Op dinsdag 27 september zijn er belangrijke werken gestart in de Dorpvaart en vervolgens op het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart. De werken werden uitgevoerd in verschillende fases. Op vrijdag 2 december werden de werken afgerond en werd de Dorpvaart en het kruispunt opnieuw opengesteld voor alle verkeer.

Graag lichten wij jullie toe hoe het kruispunt Dorpvaart-Moerhofstraat-Spelonckvaart werd heringericht en wat hiervan de impact is op het gebruik om zo een beter inzicht te hebben in de herinrichting Dorpvaart-Moerhofstraat als voorrangsweg.

Snelheidsremmende maatregelen

De voorrangsregeling op het kruispunt Dorpvaart-Moerhofstraat-Spelonckvaart is aangepast waarbij het verkeer op de Dorpvaart-Moerhoefstraat voorrang geniet.. Om het verkeer te remmen, is het kruispunt ingericht met een verhoogd plateau. Binnenkort wordt de bocht Dorpvaart-Moerhofstraat geaccentueerd met een stippellijn tussen de beide rijvakken. Daarnaast worden er ook nog extra snelheidsdisplays geplaatst in de Dorpvaart en de Moerhofstraat, zodat het verkeer aandacht heeft voor de geldende snelheidslimiet.

Veiligere oversteekplaatsen

Op het kruispunt Dorpvaart-Moerhofstraat-Spelonckvaart is een vlakke, fietsvriendelijke oversteek voorzien met aanduiding op de rijbaan. Daarnaast zijn er fietssuggestiestroken aangebracht in de Moerhofstraat en op het kruispunt. Aan elke kant van het kruispunt is er ook een zebrapad aangelegd voor de overstekende voetgangers. Voortaan steken voetgangers in de Dorpvaart ook veilig de straat over ter hoogte van het Schuttershof.

Nutsvoorzieningen

In de Dorpvaart, tussen Drongendreef en Moerhofstraat, zijn alle bovengrondse kabels van de nutsvoorzieningen ondergronds gebracht. De openbare straatverlichting is vervangen waarbij de oude hallogeenlampen werden ingeruild voor led-verlichtingspalen.

Reduceren van lawaaihinder

De oude betonplaten in de Dorpvaart, tussen Drongendreef en Moerhofstraat, werden uitgebroken en vervangen door een nieuw wegdek in asfalt.

Trage weg Schuttershof

De tijdelijke doorgang ter hoogte van het Schuttershof wordt uiterlijk op vrijdag 23 december 2022 verwijderd. Ondertussen is er een akkoord om een definitieve trage weg aan te leggen. Het bestuur is volop bezig met de uitwerking hiervan en probeert deze doorgang zo snel mogelijk te realiseren.

Grondplan herinrichting kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart

Grondplan werken kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart

Vragen of opmerkingen?

Zit je nog met vragen of opmerkingen met betrekking tot de werken? Aarzel niet om met ons contact op te nemen via moerbeke.be/andere-melding