Verkeershinder in Dorpvaart en Moerhofstraat vanaf 27 september

Omlegging verkeersbord

Vanaf dinsdag 27 september vinden er belangrijke werken plaats in de Dorpvaart en vervolgens op het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart. De werken worden uitgevoerd in verschillende fases.

Fase 1

Het ondergronds brengen van de elektriciteitskabels en het plaatsen van nieuwe LEDverlichtingspalen is reeds in uitvoering.

Fase 2

Op dinsdag 27 september wordt er gestart met de heraanleg van de rijbaan in de Dorpvaart tussen Drongendreef en Moerhofstraat. De aannemer start met de opbraak van de betonverharding en aansluitend met het aanbrengen van de steenslagfundering in de Dorpvaart richting kruispunt Moerhofstraat. Deze werken duren tot woensdag 12 oktober (onder voorbehoud van weerverlet).

Fase 3

Vanaf donderdag 13 oktober volgt de opbraak en herinrichting van het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart waarbij Moerhofstraat-Dorpvaart wordt ingericht als voorrangsweg. De werken worden afgerond op vrijdag 2 december (onder voorbehoud van weerverlet). 

In de laatste week worden ook de markeringen aangebracht in de Dorpvaart en de fietssuggestiestroken in de Moerhofstraat. Dit kan enkel aangebracht worden op droog en proper wegdek. De rijweg wordt hiervoor 1 werkdag onderbroken. 

Planning werken

Week van 14 november

  • Aanbrengen van de belijningen in de Moerhofstraat en op het kruispunt Dorpvaart op maandag 14 en dinsdag 15 november (onder voorbehoud van weerverlet).
  • Afwerken voetpadden t.h.v. het kruispunt


Week van 21 november

  • Aanleg opritten.

Vermoedelijk einde werken is voorzien eind november.

Verkeershinder en wegomlegging

Tijdens de volledige duur van de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk in de Dorpvaart en het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via onderstaand omleidingsplan (Statiestraat – Spoorwegstraat – Opperstraat – Hospicestraat – Beverijstraat).

Voertuigen met een gewicht hoger dan 3,5 ton rijden om via Ledestraat – Molenstraat – Haringslede – Spelonckvaart. 

Het fietspad blijft toegankelijk tijdens de werken. Fietsers en voetgangers kunnen wel hinder ondervinden.

Bij grote verkeershinder kunnen aangepaste maatregelen genomen worden.

Tijdelijk parkeerverbod in Opperstraat en Hospicestraat

De omleidingsroute loop via het centrum. Hierdoor geldt er een tijdelijk parkeerverbod in de Opperstraat en de Hospicestraat. 

Vanaf woensdag 28 september 2022 geldt er aan de noordkant van de Opperstraat (rijrichting Hospicestraat richting rotonde) en in de Hospicestraat, tussen Crevestraat en Korte Damstraat, een parkeerverbod. Het verbod is enkel van toepassing op weekdagen van 7u00 tot 9u00 en van 15u00 tot 18u00. Het parkeerverbod wordt opgeheven bij het einde van de werken op vrijdag 2 december 2022 (onder voorbehoud van weerverlet).

De parkeervakken die zich niet op de rijbaan bevinden, mogen wel continue gebruikt worden. 

Parkeerverbod noordkant Opperstraat
Parkeerverbod noordkant Opperstraat
Parkeerverbod Hospicestraat, tussen Crevestraat en Korte Damstraat
Parkeerverbod Hospicestraat, tussen Crevestraat en Korte Damstraat

Grondplan herinrichting kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart

Grondplan werken kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart