Hoe ziet een klimaatgezond Waasland er voor jou uit?

Momenteel maakt Waasland Klimaatland  het Klimaatplan 2030 op. Hierin beschrijven ze een strategie om de regio minder broeikasgassen te laten uitstoten. 

En jij kan hieraan bijdragen!

De vragenlijst helpt ons zicht te krijgen op jouw verwachtingen op het gebied van circulaire economie, duurzame mobiliteit, voeding en duurzaam wonen. 

Met de resultaten gaan we samen met Waasland Klimaatland en 10 andere Wase gemeenten verder aan de slag om keuzes te maken over welke klimaatacties als eerste uitgevoerd moeten worden.

Laat ons weten hoe jouw klimaatgezond Waasland eruit ziet op www.interwaas.be/opmaak-klimaatplan