Hoge energiekosten? Vraag je verwarmingstoelage nu aan!

Thermostaatknop verwarming

Dat de energieprijzen hard gestegen zijn, moeten we je wellicht niet meer vertellen. Door deze sterke stijging heeft de regering een reeks maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen. Gezinnen die hun woning verwarmen met huisbrandolie (= stookolie) of propaan in bulk kunnen een eenmalige forfaitaire verwarmingstoelage van 225 euro aanvragen. 

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van de hoofdverblijfplaats, kan de toelage van 225 euro aanvragen. Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in een flatgebouw zijn gehuisvest.

Ontvang je reeds een uitkering van het Sociaal Verwarmingsfonds? Ook dan kom je nog steeds in aanmerking om de verwarmingstoelage aan te vragen.

Hoe vraag je de toelage aan?

Vraag je verwarmingstoelage van 225 euro aan voor 10 januari 2023. Dit kan zowel online via stookoliecheque.economie.fgov.be als op papier. Het papieren formulier kan je downloaden op de website van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van stookolie of propaan. Het correct ingevulde formulier stuur je aangetekend terug naar FOD Economie, Algemene Directie Energie – Cel Verwarmingstoelage 225 euro, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

Let op! Er zijn 2 soorten aanvraagformulieren, afhankelijk van je type woning (type A = individuele woning, type B = huisvesting in een mede-eigendom of een opbrengsteigendom). Je voegt bij je aanvraag een kopie van de factuur en van het betalingsbewijs (of een verklaring van de leverancier dat de betaling in termijnen gebeurt).

De FOD Economie controleert en beslist binnen twee maanden over de geldigheid van je aanvraag. De betaling wordt dan overgemaakt op de bankrekening die je op het formulier invulde.

Op zoek naar meer info rond de verwarmingstoelage?

Neem contact op met het Contact Center van de FOD Economie. Het contactpunt is elke werkdag van 9u00 tot 17u00 uur telefonisch bereikbaar op 0800 120 33 (gratis nummer) en via e-mail naar stookoliecheque@economie.fgov.be. Raadpleeg ook de veelgestelde vragen op economie.fgov.be

Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds specifiek voor gezinnen in een moeilijke situatie

Het Sociaal Verwarmingsfonds verstrekt ook toelagen specifiek voor gebruikers van huisbrandolie of propaangas die zich in een meer kwetsbare situatie bevinden. Met de stijgende energieprijzen heeft de regering recent beslist om deze toelagen te verhogen en aan te passen aan de huidige prijzen in de markt. De maximumtoelage werd verhoogd naar 36 cent/aangekochte liter, afhankelijk van je specifieke aankoopprijs. Daarnaast kan je een toelage ontvangen voor maximum 2.000 liter/jaar. Dit alles voor aankopen in bulk (om een mazout- of propaantank te vullen). Gezinnen die zich verwarmen met huisbrandolie of lamppetroleum (type c), aangekocht aan de pomp in kleine hoeveelheden of jerrycans, kunnen rekenen op een forfaitaire toelage van  maximum 456 euro/jaar. Toelagen van het Sociaal Verwarmingsfonds vraag je aan via het Sociaal Huis. Maak een afspraak via 09 346 81 61 of mail naar sociaalhuis@moerbeke.be.