Horeca-attest aanvragen

Vraag je horeca-attest aan via het onderstaande formulier. Zorg ervoor dat je de juiste documenten bij de hand hebt om mee te sturen als bijlage:

  • Bewijs van inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen als handelsonderneming (drankgelegenheid)
  • Uittreksel strafregister
  • Attest brandveiligheid bij brandweer
  • Verzekeringsattesten
    • Burgerlijke aansprakelijkheid
    • Brand- en ontploffingsgevaar