Hout voor kachel

Ben jij één van die mensen die graag naar een houtvuur kijkt en zich lekker verwarmt naast een open haard of kachel? Heel wat mensen houden van de gezellige warmte die houtverbranding geeft. Door de hoge energieprijzen zal er waarschijnlijk sneller gekozen worden om de woning te verwarmen met een kachel of om de open haard wat langer te laten branden. 

Maar… weet je ook hoe je correct hout stookt? Pak je het verkeerd aan, dan verbruik je meer hout en veroorzaak je meer luchtvervuiling. Maar stoken met hout heeft ook een keerzijde: de rook is ongezond en zorgt soms voor hinder in de buurt.

Wat is het probleem?

Bij de verbranding van hout komen ongezonde stoffen vrij zoals fijn stof, dioxines, .. .  Houtrook inademen kan directe effecten zoals hoesten of hoofdpijn veroorzaken, maar kan ook leiden tot meer ernstige gezondheidseffecten.  Wist je dat houtverbranding verantwoordelijk is voor 42% van de totale uitstoot aan fijn stof (PM2,5)?

Om bij te dragen aan een betere luchtkwaliteit, kies je daarom beter voor een ander soort verwarming. Kan dit niet meteen, zorg dan voor een zo goed mogelijk verbrandingsproces. Hoe beter de verbranding, hoe minder brandhout je verbruikt én hoe minder luchtvervuiling en hinder je zal veroorzaken.

Als je toch hout wil verbranden doe dit dan op een correcte manier en beperk zo de hinder voor jezelf en je buren. Efficiënt, veilig én gezond hout stoken, kan je alleen met droog stukhout en onbehandeld houtafval. Gemiddeld moet brandhout twee jaar drogen. Je herkent het aan de galm als je 2 stukken tegen elkaar slaat. Vochtig hout klinkt dof. Door enkel droog hout te branden is je vuur veel gemakkelijker aan te maken, krijg je een véél hoger rendement en krijg je veel minder rook en ongezonde stoffen in de lucht rond je huis. Ook je risico op schoorsteenbrand vermindert.

Verbrand nooit behandeld hout of verlijmde platen (OSB, multiplex, MDF, …)!

Stoken bij windstil weer, mist, …?

Hou het weerbericht in de gaten en hou rekening met de weersomstandigheden. Bij mist, windstil weer en ‘temperatuurinversie’, vermindert de trek in je schoorsteen en blijft de rook hangen rond je woning. Zo vergroot je het risico op geur- en rookhinder voor je buren sterk, maar ook het risico op CO-vergiftiging in je eigen woning.

Niet vergeten: ventileren!

Vuur heeft zuurstof nodig: bij het verbranden heb je dus de hele tijd verse lucht nodig. Afhankelijk van je type toestel zal je ook je woning mogelijks meer moeten ventileren tijdens het stoken.

Op zoek naar meer info?

Wil je weten welk soort kachel het minste vervuilt, wil je weten waaraan je schouw moet voldoen, wil je weten aan welke uitstootnormen kachels moeten voldoen of wil je weten of een filter de uitstoot kan beperken, kijk dan op www.vmm.be/houthetgezond