Infosessie voor eigenaars van een beschermd erfgoedpand

Gemeentehuis Moerbeke, Lindenplaats

Het Waasland telt talrijke erfgoedparels, die door Vlaanderen beschermd zijn als monument, stads- en dorpsgezicht of landschap. Om het behoud van dit erfgoed te garanderen, gelden bij het uitvoeren van werken hiervoor andere regels. Anderzijds kan men op zowel praktische als financiële ondersteuning rekenen vanuit het agentschap Onroerend erfgoed. Voor technisch advies bij onderhoud en herstellingswerken kan men terecht bij de provinciale diensten van Monumentenwacht.

Infosessie: beheer van een beschermd erfgoedpand

Het erfgoedveld is echter voortdurend in beweging. Met deze infosessie wil Erfpunt Academie jou als eigenaar of gebruiker van beschermd erfgoed op de hoogte brengen van de huidige stand van de regelgeving rond beschermd erfgoed en de verschillende soorten van ondersteuning waar je op kan rekenen.

Sprekers van het agentschap Onroerend Erfgoed maken je wegwijs in de verschillende instrumenten die je kunnen helpen om in te zetten op gericht onderhoud en beheer van beschermde gebouwen. Monumentenwacht Oost-Vlaanderen licht toe hoe zij je kunnen helpen met praktisch advies voor onderhoud en herstelling van historische gebouwen en interieurs.

Praktische info

Waar? OC Boerenpoort, Sint-Elisabethstraat 31A, 9120 Melsele (Beveren).

Wanneer? Woensdag 26 oktober 2022 om 19u30

Kostprijs? Gratis.  Inschrijven is verplicht via mail naar academie@erfpunt.be. Het aantal plaatsen is beperkt.

Programma?

  • 19u30 tot 19u45: Voorwoord en inleiding sprekers – Johan Smet, voorzitter Erfpunt
  • 19u45 tot 20u10: Beheer van beschermd erfgoed: visie, richtlijnen, afwegingskaders – Nancy Thiels, Agentschap Onroerend Erfgoed
  • 20u10 tot 20u30: Premies, ondersteuning en fiscale voordelen beschermd erfgoed –  Serge Defresne, Agentschap Onroerend Erfgoed
  • 20u30 tot 20u50: Onderhoud van monumenten – Filip Kint, Monumentenwacht Oost-Vlaanderen
  • 20u50 tot 21u10: Vragenronde