Invulformulier kampioenenviering sport

Ben je zelf kampioen? Is jouw ploeg kampioen? Of ken je een kampioen? Laat het ons ten laatste op 31 oktober 2023 weten want de sportdienst en sportraad zetten de sportkampioenen jaarlijks in de bloemetjes.

Welke kampioenen komen in aanmerking?

Artikel 1
Een individuele kampioen of een kampioensploeg  dient voorgedragen te worden door een inwoner van de gemeente Moerbeke.

Artikel 2
De voorgedragen individuele kampioen of kampioensploeg  moet passen binnen de categorie:

  • Verdienstelijke individuele sporter die een 1ste , 2de of 3de plaats behaalde op minimaal een provinciaal niveau.
  • Verdienstelijke individuele sporter die internationaal een opmerkelijke prestatie heeft neergezet.
  • Een verdienstelijk team dat in zijn competitie kampioen speelde op minimaal provinciaal niveau.
  • Elke club, die vertegenwoordigd is in de sportraad, mag jaarlijks 1 verdienstelijke sporter, vrijwilliger, medewerker voorstellen.

Artikel 3
Het inschrijvingsformulier wordt verspreid via de gemeentelijke website, het gemeentelijk infoblad, de sportclubs, en andere mogelijke communicatie kanalen.

Het voorstellen van de verdienstelijke sporter, vrijwilliger, medewerker door een club in de sportraad wordt schriftelijk voorgedragen aan de Voorzitter van de Sportraad Moerbeke – Lindenplaats 7 te 9180 Moerbeke.

Artikel 4
De sporters worden gehuldigd naar aanleiding van hun prestaties gedurende het afgelopen kalenderjaar. 

Artikel 5
De sporter moet inwoner zijn van Moerbeke-Waas of actief lid zijn van een in de gemeente gevestigde sportclub

Artikel 6
De sportraad beslist of de persoon die voorgedragen is voldoet aan de voorwaarden om gelauwerd te worden. 

Titels moeten behaald zijn in de periode 1/11/2022 tot en met 31/10/2023.

Kampioenen moeten op de moment van de behaalde titel in Moerbeke wonen of lid zijn van een Moerbeekse sportclub!

De sportraad beslist of de voorgedragen kandidatuur voldoet aan de voorwaarden om gehuldigd te worden.