Mijn VerbouwPremie vanaf oktober

Campagenbeeld MijnVerbouwPremie

Investeren in de woning is op lange termijn de beste remedie tegen energieprijzen die de pan uitswingen. Nu ook bouwmaterialen heel wat duurder geworden zijn, zijn premies meer dan ooit een welgekomen steun voor heel wat Vlamingen met renovatieplannen. De drempel om van die premies te genieten en aan te vragen, moet echter zo laag mogelijk zijn.

Eén digitaal loket voor je verbouwpremies

De Vlaamse regering heeft definitief beslist om de huidige Vlaamse renovatiepremie van Wonen–Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius (voor isolatie en hernieuwbare energie) voor bestaande woningen en niet-woongebouwen samen te voegen tot één premie, de ‘Mijn Verbouwpremie’. 

De bedoeling is dat aanvragers in de toekomst bij één uniek digitaal loket terecht kunnen om hun verbouwpremie aan te vragen.

Lagere inkomens genieten hogere premie

‘Mijn VerbouwPremie’ voorziet hogere premies voor eigenaar-bewoners uit lagere inkomensgroepen die de kwaliteit en de energiezuinigheid van hun woning of appartement willen verbeteren. Ook verhuurders van een woning via een sociaal verhuurkantoor, komen in aanmerking voor een extra hoge premie.

Vanaf wanneer?

De overgang van de oude premies naar de nieuwe ‘Mijn VerbouwPremie’ zal via een overgangsperiode verlopen:

  • Tot en met 30 juni 2022 blijft alles bij het oude en moet je de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius apart aanvragen.
  • Tussen 1 juli en 30 september 2022 zal je premies die onderdeel zullen worden van de ‘Mijn VerbouwPremie’ niet kunnen aanvragen.
  • Vanaf 1 oktober 2022 zal je de ‘Mijn VerbouwPremie’ online kunnen aanvragen via een eengemaakt digitaal loket via www.mijnverbouwpremie.be

Simulator

Om burgers te tonen op welke premies ze recht hebben op basis van hun inkomen, werd een gebruiksvriendelijke simulator gebouwd. De simulator is toegankelijk via www.vlaanderen.be/mijnverbouwpremie. Daar zijn ook alle details en voorwaarden te vinden.

Mijn VerbouwPremie is cumuleerbaar met andere premies zoals de EPC-labelpremie, de premie voor zonnepanelen, thuisbatterij,…