Moerbeke dementievriendelijke gemeente

Visual dementie

Dementie treft steeds meer mensen. Naarmate je leeftijd toeneemt, stijgt ook je dementierisico. Jammer genoeg worden ook meer jongere mensen geconfronteerd met dementie. Dementie treft niet enkel de persoon met dementie, maar ook zijn nabije omgeving, zijn kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en buren. Onze gemeente wilt daarom werken aan een dementievriendelijk beleid waarin personen met dementie inclusief deel uitmaken van onze samenleving.

Dementiekoffer

De diagnose dementie is een mokerslag die vele vragen oproept. Je goed omringd weten en de nodige informatie vinden zijn essentieel.  

We willen hieraan ons steentje bijdragen door het ter beschikking stellen van een ‘Dementiekoffer’ in onze bibliotheek. Onder deze noemer kan je er informatie raadplegen en materialen ontlenen. De Seniorenadviesraad en onze bibliothecaris stelden ook 3 Eerste- Hulp- Bij -Dementie rugzakken samen, één voor Kinderen en Jeugd, één voor volwassenen en één voor personen met dementie. Je kan deze vanaf dinsdag 3 oktober ontlenen bij onze bibliotheek.