Moerbeke werkt vanaf 10 juli met het Vastgoedplatform

Bij de verkoop of langdurige verhuur van een woning moet je allerhande informatie (overheidsplannen, vergunningen, milieu, natuur, erfgoed, grond- en pandenbeleid, erfdienstbaarheden, heffingen) ter beschikking stellen aan de koper. 

Een aanvraag voor een dossier vastgoedinformatie in onze gemeente bedraagt 75 euro per kadastraal perceel. 

 

Hoe een aanvraag doen?

Er zijn verschillende toepassingen om het Vastgoedinformatieplatform te gebruiken afhankelijk van de doelgroep waar je toe behoort:

  • Notarissen kunnen enkel een aanvraag doen via de IBOT-applicatie in het eNotariaat.
  • Vastgoedmakelaars doen een aanvraag via de toepassing RealSmart of via het Vlaamse webportaal
  • Burgers, andere professionele aanvragers of overheidsinstanties doen een aanvraag via e-mail naar stedenbouw@moerbeke.be met vermelding van een geldige capakey en adres.