Nutswerken in Crevestraat vanaf 7 juni

Crevestraat in Moerbeke

Op dinsdag 7 juni start De Watergroep met nutswerken in de Crevestraat. De Watergoep werkt samen met andere nutsbedrijven, zodat de straat maar één keer open hoeft. Er wordt gewerkt aan de nutsleidingen voor elektriciteit, aardgas, drinkwater en telecom. De werken duren vermoedelijk 7 weken. 

Vervangen nutsleidingen

Het vervangen van de nutsleidingen verloopt in verschillende fases.

  • Fase 1: vanaf Damstraat tot de parking van de Parochiezaal
    Periode: 7/06/2022 tot 21/06/2022
  • Fase 2: van de parking van de Parochiezaal tot de Hospicestraat
    Periode: 22/06/2022 tem 01/07/2022
  • Fase 3: aansluiting van woningen op de nieuwe nutsleidingen volgt op de aanleg van de hoofdleiding
 
Fases nutswerken Crevestraat

Verkeerssituatie

De straat wordt geknipt ter hoogte van de Parochiezaal. De werfzone is tijdens de werkuren ontoegankelijk voor alle verkeer. Bewoners raken te voet of met de fiets aan hun woning. 

Tijdens fase 1 zijn de lagere school De Palster en de crèche Filofantje bereikbaar vanuit de Hospicestraat

Tijdens fase 2 zijn de lagere school De Palster en de crèche Filofantje bereikbaar vanuit de Damstraat

Omdat keren in de straat moeilijk is wordt er aangeraden om zoveel als mogelijk met de fiets of te voet te komen.

Parkeren en toegankelijkheid woningen

Er zal een parkeerverbod ingevoerd worden in het deel waar gewerkt wordt. Tijdens fase 1 is de parking naast Frituur ’t Frietpotje toegankelijk. 

Parking van de Parochiezaal: tijdens de week afgesloten. In het weekend is deze beschikbaar. 

Parking van de Carrefour: enkel beschikbaar voor klanten. De ingang van de parking zal tijdens fase 2 verplaatst worden naar de Hospicestraat. 

Je kan parkeren in de omliggende straten of op de markt. ’s Avonds en in het weekend worden de woningen in de mate van het mogelijke bereikbaar gemaakt.

Werken in 3 stappen

Netten (her)aanleggen kan helaas niet op 1-2-3. Kwaliteit en veiligheid vragen de nodige tijd. Daarom worden de werken georganiseerd in 3 stappen. 

  1. Ze graven een sleuf leggen er de kabels of buizen in. Woningen en winkels blijven bereikbaar, bijvoorbeeld via loopbrugjes. Langere sleuven maken ze soms gedeeltelijk terug dicht.
  2. Ze verbinden de nieuwe leidingen met het bestaande netwerk en controleren alles grondig. Pas als alles in orde is, kan de sleuf terug dicht.
  3. Als ze woningen, winkels en bedrijven aansluiten op de nieuwe leidingen, maken ze daarvoor plaatselijke putten, vaak per woning. 


Tussen de aanleg van nieuwe leidingen en de aansluiting van een woning kan een periode van inactiviteit zitten. Dit is volkomen normaal. Nieuwe leidingen moeten eerst grondig getest worden (kwaliteitsvolle aanleg, drinkbaarheid water, …). 

Na de werken maken ze alle putten en sleuven dicht. Dat is veiliger. Als alle aansluitingen zijn gemaakt, herstellen ze het voetpad definitief. De stoepstenen zetten ze vast met wit zand. Dat moet zeker drie dagen blijven liggen om goed in de voegen door te dringen.

 

Heraanleg wegenis

Meer informatie over de wegeniswerken wordt later gecommuniceerd.