Onttrekkingsverbod voor onbevaarbare waterlopen in het zuiden van onze gemeente, in het gebied van Moervaart tot Zuidlede

Onbevaarbare waterloop in Oost-Vlaanderen

Omwille van de aanhoudende droogte en de zeer lage waterpeilen heeft de gouverneur van Oost-Vlaanderen, Carina Van Cauter, bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod dat al van kracht is, een tijdelijk onttrekkingsverbod afgekondigd voor de onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in een aantal onttrekkingszones.

We bevinden ons in een periode van aanhoudende droogte. Deze lange periode zonder significante neerslag zorgt ervoor dat de waterpeilen in de onbevaarbare waterlopen van Oost-Vlaanderen sterk onder druk komen te staan.

Uitbreiding onttrekkingsverbod

In 7 van de 139 onttrekkingszones is de kritische drempelwaarde onderschreden, in 9 onttrekkingszones is die drempel bereikt of zal die eerstdaags bereikt worden. Aangezien er de komende dagen en weken geen significante neerslag wordt voorspeld, heeft de gouverneur, na een bespreking van de situatie in het Provinciaal Droogteoverleg, beslist om in al deze gebieden een tijdelijk onttrekkingsverbod in te voeren.

Dit onttrekkingsverbod gaat in vanaf woensdag 11 mei 2022 en komt bovenop het semi-permanent onttrekkingsverbod in de ecologisch zeer kwetsbare waterlopen van Oost-Vlaanderen dat op dit moment al van kracht is.

Concreet mag er dus vanaf 11 mei 2022 geen water opgepompt worden uit alle onbevaarbare waterlopen en publieke grachten in deze onttrekkingszones:

 • OVL-256: Rone
 • OVL-275: Molenbeek/Plankebeek
 • OVL-279: Zuidlede
 • OVL-294: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-315: Oude Schelde vanaf Gentbruggesluis + Schelde tot monding Molenbeek/Gondebeek (excl.)
 • OVL-656: Mark van monding Scheibeek (excl.) tot monding in Dender
 • OVL-663: Moervaart van monding Oostvaart (excl.) tot monding kanaal Gent-Terneuzen (zuiden van de gemeente, in het gebied van Moervaart tot Zuidlede)
 • OVL-286: Dender van monding Molenbeek/Wolfputbeek (excl.) tot monding Hoezebeek (excl.)
 • OVL-303: Waterloop van de Hoge Landen
 • OVL-318: Lede
 • OVL-324: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl.)
 • OVL-680: Schelde van monding Stampkotbeek (excl.) tot Ringvaart Sas van Merelbeke
 • OVL-687: Kanaal Gent-Oostende van afleidingskanaal van de Leie/Schipdonkkanaal (excl.) tot Bornebeek
 • OVL-695: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-696: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek (excl.)
 • OVL-1041: Zuidlede
 • OVL-319: Schelde van monding Grote/Zwarte Spierebeek (excl) tot monding Molenbeek (incl)
 • OVL-291: Molenbeek/Beiaardbeek
 • OVL-289: Rone
 • OVL-271: Rone
 • OVL-292: Molenbeek/Markebeek
 • OVL-293: Schelde van monding Molenbeek tot monding Zwalmbeek
 • OVL-653: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl)
 • OVL-290: Zwalmbeek tot monding Molenbeek (excl)
 • OVL-321: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde
 • OVL-302: Zwalmbeek van monding Molenbeek (incl) tot monding in Schelde
 • OVL-299: Molenbeek/Kottembeek
 • OVL-295: Dender tot monding Molenbeek/Pachtbosbeek
 • OVL-283: Molenbeek/Pachtbosbeek
 • OVL-655: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender
 • OVL-654: Mark van monding Scheibeek (excl) tot monding in Dender
 • OVL-285: Molenbeek/Wolfputbeek


Raadpleeg de interactieve kaart.

Het tijdelijk onttrekkingsverbod blijft van kracht tot zolang de waterpeilen niet hersteld zijn. Het semi-permanent onttrekkingsverbod blijft sowieso van kracht tot en met 31 oktober 2022.
Opgelet: dit onttrekkingsverbod is niet van toepassing op de bevaarbare waterlopen in Oost-Vlaanderen. Onttrekkers dienen zich hiervoor te houden aan de richtlijnen van de Vlaamse Waterweg.

Uitzonderingen

Er gelden wat betreft dit tijdelijk en semi-permanent onttrekkingsverbod op de onbevaarbare waterlopen wel enkele uitzonderingen:

 1. Onttrekkingen met weidepompen voor drenking van vee in weides (weidepompen omvatten zowel mechanische weidepompen als weidepompen op zonne- of windenergie).
 2. Onttrekkingen door hulpdiensten in geval van nood wanneer er geen alternatief voorhanden is.
 3. Onttrekkingen voor het vullen van spuittoestellen om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken, op voorwaarde dat de gebruiker van de toestellen dusdanig te werk gaat dat er geen risico op puntverontreiniging is.

Geen maatregelen voor drinkwater

Op dit moment komt de drinkwatervoorziening niet in het gedrang. De huidige drinkwatervoorraden vereisen op dit moment dan ook geen maatregelen om het verbruik van leidingwater voor burgers te beperken. Uiteraard is het altijd een goede ingesteldheid om zuinig om te springen met leidingwater en niet-essentieel verbruik te vermijden. Op de website van de Vlaamse Milieumaatschappij vind je concrete tips.