Ook niet-Belgen mogen stemmen op 13 oktober

Een silhouet dat een stembiljet in de stembus steekt

De ene verkiezingen zijn nog maar net achter de rug en de volgende staan al voor de deur. Op 13 oktober mogen we allemaal gaan stemmen om een nieuw lokaal bestuur te kiezen. Ook niet-Belgen kunnen zich registreren en hun stem laten horen. Hiervoor moeten ze zich voor 1 augustus registreren als kiezer bij hun gemeente.

Voorwaarden

Voor EU-burgers zijn daar dezelfde voorwaarden aan verbonden dan voor Belgen. Je moet 18 jaar zijn op de dag van de verkiezingen, je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente op 1 augustus 2024 en je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht. Voor niet-EU burgers komen daar nog twee voorwaarden bovenop. Je moet vijf jaar ononderbroken een wettig verblijf in België hebben en een verklaring afleggen waarin je belooft de Belgische grondwet, de Belgische wetten en het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens na te leven.

Hoe registreren

Niet-Belgen kunnen zich op verschillende manieren registreren. Dit kan via een formulier bij het gemeentebestuur (op afspraak) of online op de website van de Vlaamse overheid. Meer informatie kan je vinden op ikstemook.be.