Openbaar onderzoek van het ontwerpbesluit en ontwerp-plan-MER voor sectorale voorwaarden windturbines

Twee windturbines op een veld

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld. 

Openbaar onderzoek

Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER. 

Het ontwerpbesluit en ontwerp-plan-MER inkijken

Je kan het ontwerpbesluit, het bijhorende ontwerp-plan-MER en de richtlijnen vanaf 22 november tot en met 20 januari inkijken: 

Opmerkingen of bezwaren indienen

Van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 kan je opmerkingen of bezwaren indienen op volgende manieren: