Oproep voor kandidaatstelling voor overname van het beheer van een bosperceel van Natuur en Bos

Heidebos in Moerbeke

Natuur en Bos wenst het beheer van volgend perceel over te dragen: sectie C, nr. 59F0 gelegen te Haringslede.

 

Procedure

De kandidaat beheerders wordt gevraagd om uiterlijk 15 september 2023 een motivatienota in te dienen bij het ANB, t.a.v. Martine Waterinckx (Havenlaan 88 bus 75 te 1000 Brussel, mailadres: martine.waterinckx@vlaanderen.be)  

Meer info

Meer informatie vind je op www.natuurenbos.be/beheeroverdracht