Burgemeester treft maatregelen tegen overlast in Crevepark

Foto van het Crevepark

Al enkele weken veroorzaken enkele jongeren ’s avonds veel overlast in het parkje aan de Crevestraat. Verbale agressie naar buurtbewoners en toevallige passanten, geluidshinder door brommers en het afsteken van vuurwerk, het beschadigen van openbare infrastructuur tot zelfs huisvredebreuk. Het spreekt voor zich dat we zo’n toestanden niet langer kunnen tolereren. 

Maatregelen

Daarom komen er enkele maatregelen om de leefbaarheid in de buurt van het pas heraangelegd parkje te verbeteren. In het Crevepark geldt er vanaf vrijdagavond 5 juli een samenscholingsverbod tussen 20u ‘s avonds en 8u ’s ochtends. Concreet betekent dit dat met meer dan twee personen verzamelen niet langer wordt toegestaan. Dit verbod stellen we alvast in tot 22 juli, wanneer we de situatie opnieuw gaan evalueren. Ook zal er een definitief verbod komen om met bromfietsen in het park te rijden en komt er ook een leeftijdslimiet (-12j) voor het gebruik van de speeltoestellen, deze zijn immers voor de kinderen bedoeld.

Deze maatregelen zullen door de politie met hoge prioriteit worden gecontroleerd en overtredingen worden met GAS-boetes bestraft.

Ook in het gemeentepark gaan deze maatregelen in, met uitzondering voor de EK-finale die er op 14 juli op groot scherm te zien zal zijn. Indien nodig worden deze maatregelen ook in andere zones toegepast.

We vragen aan alle buurtbewoners ook om deze maatregelen te respecteren. De politie geeft prioriteit aan deze oproepen en zal iedereen gelijk behandelen. We rekenen hiervoor op uw begrip.

Geen pestactie

Deze maatregelen zijn niet bedoeld om jongeren te pesten of om hen weg te houden uit onze gemeente. Integendeel, in Moerbeke moet iedereen welkom zijn, zeker ook jongeren. Investeringen in een skatepark en een kunstgrasplein voor vrij gebruik laten we ook verder doorlopen. Maar we tolereren niet dat inwonende of bezoekende jongeren de vrijheid en veiligheid van anderen in het gedrang brengen, ook niet op die plaatsen. 

Indien de overlast zich zou verplaatsen, gelieve de politie te bellen op het nummer 101, onze politiediensten geven momenteel hoge prioriteit aan deze oproepen. 

Lees hier het burgemeestersbesluit na.