Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)

Visual Programmatische Aanpak Stikstof Vlaamse Overheid

Op 10 maart 2023 heeft de Vlaamse Regering de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) definitief vastgesteld.  

De PAS is opgevat als een omvattend, niet-reglementair, realisatiegericht programma, met als onderdelen:  

  • Brongerichte maatregelen om de emissie en depositie van stikstof te verminderen. 
  • Een stikstofsaneringsplan met herstelmaatregelen voor de natuurkwaliteit en het natuurlijk milieu in SBZ-H.
  • Kaders voor de beoordeling van de impact van activiteiten die NOx of ammoniak uitstoten.
  • Een pakket flankerende maatregelen om sectorinspanningen te ondersteunen.
  • Een systeem voor monitoring en borging van de programmadoelen.  

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) raadplegen

Je kan de Programmatische Aanpak Stikstof en de bijhorende verklaring over de milieueffectrapportage raadplegen op www.vlaanderen.be/stikstof