Samen maken we de mobiliteitsswitch

Campagnebeeld mobiliteitsswitch met bus van De Lijn

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten ze snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten ze in op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

Hoppin maakt combimobiliteit eenvoudig

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert om je bestemming te bereiken. Denk aan bus, trein, tram, je eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

Hoppin

Het nieuwe mobiliteitsmerk Hoppin, dat alle openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken (en later ook betalen) kan via de app, de website of het callcenter van de Hoppincentrale.

Op naar de mobiliteitsswitch

In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Hoe pakken ze dit aan in onze regio?

Vervoerregio Waasland bestaat uit 9 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoersmiddelen. Het slim combineren van bus, trein en deelmogelijkheden, hoe verloopt dit dan? Hieronder vind je een voorbeeldtraject.

Wat de mobiliteitsswitch voor jouw traject betekent, ontdek je in het najaar.

Bereid je voor op www.mobiliteitsswitch.be