Start werken kmo-zone Suikersite

Toekomstige kmo-zone bestemd voor lokale bedrijvigheid © Interwaas
Toekomstige kmo-zone bestemd voor lokale bedrijvigheid
© Interwaas

 

Op de site van de voormalige suikerfabriek tussen de Terweststraat en de Opperstraat ontwikkelt Interwaas 4.5 ha als kmo-zone voor lokale bedrijvigheid. Het terrein bestaat uit 3 bouwclusters voor telkens een 5-tal bedrijven. De kmo-zone wordt omgeven door een groenbuffer die publiek toegankelijk is door de geïntegreerde voetpaden en de verbinding met het fietspad aan de kant van de Moervaart.  

Start werken

Op maandag 2 oktober starten de werken aan het toekomstig openbaar domein van de kmo-zone Suikersite in Moerbeke. Daarbij gaat de eerste fase van de herontwikkeling van deze site in waarbij de rijweg, gemeenschappelijke parkings, voet- en fietspaden en het groen worden aangelegd. Er wordt gerekend op maximaal 140 werkdagen of ongeveer een half jaar. 

In de tweede fase, voorjaar 2024, kunnen de kopers van de bedrijfsgronden starten met het optrekken van hun bedrijfsgebouwen. Er zijn nog een aantal bedrijfsterreinen voor lokale ondernemingen beschikbaar. Kandidaten kunnen zich melden via de website van Interwaas.

Meer info