Subsidieaanvraag  voor sportverenigingen

Via dit formulier kan je een aanvraag doen om te genieten van de subsidie voor sportverenigingen in de gemeente Moerbeke. 

Deze aanvraag spreekt op het voorbije werkjaar dat gelopen heeft van 1 augustus 2022 tot en met 31 juli 2023. 

De aanvraag en bijhorende stukken worden vóór 1 oktober 2023 ingediend de gemeentelijke website. 

Alle info en reglementering over deze subsidie kan je terugvinden op www.moerbeke.be/werkingssubsidie 

Het subsidiebedrag wordt bepaald volgens het puntensysteem.