Tijdelijk parkeerverbod in Opperstraat en Hospicestraat

Parkeerverbod

Op dinsdag 27 september 2022 zijn er werken gestart in de Dorpvaart en vervolgens op het kruispunt Moerhofstraat-Dorpvaart-Spelonckvaart. Hierdoor rijdt het doorgaand verkeer om langs het centrum. Omdat deze omleiding verkeershinder met zich meebrengt, geldt er vanaf woensdag 28 september 2022 een tijdelijk parkeerverbod in de Opperstraat en de Hospicestraat (enkel de parkeerplaatsen op de rijbaan).

Tijdelijk parkeerverbod

Vanaf woensdag 28 september 2022 geldt er aan de noordkant van de Opperstraat (rijrichting Hospicestraat richting rotonde) en in de Hospicestraat, tussen Crevestraat en Korte Damstraat, een parkeerverbod. Het verbod is enkel van toepassing op weekdagen van 7u00 tot 9u00 en van 15u00 tot 18u00. Het parkeerverbod wordt opgeheven bij het einde van de werken op vrijdag 2 december 2022 (onder voorbehoud van weerverlet).

De parkeervakken die zich niet op de rijbaan bevinden, mogen wel continue gebruikt worden. 

Parkeerverbod noordkant Opperstraat
Parkeerverbod noordkant Opperstraat
Parkeerverbod Hospicestraat, tussen Crevestraat en Korte Damstraat
Parkeerverbod Hospicestraat, tussen Crevestraat en Korte Damstraat