Toegankelijkheidsregeling Moervaartvallei openbaar gemaakt

Voor natuurdomein Moervaartvallei, op grondgebied van de gemeente Moerbeke werd door het agentschap voor Natuur en Bos een toegankelijkheidsregeling opgemaakt.

De Moervaartvallei

Dit is het gebied ten zuiden van de Moervaart en ten westen van de Eksaardsedam. In dit plan wordt de toegankelijkheid van het gebied voor bezoekers omschreven: welke paden en wegels toegankelijk zijn voor welke soort weggebruikers. Het dossier inkijken kan op de website van Natuur en Bos.

Bezwaar indienen

Gedurende de periode van 03/06/2024 t.e.m. 03/07/2024 kunnen opmerkingen en/of bezwaren schriftelijk worden ingediend:

Via mail: aves.ovl.anb@vlaanderen.be

Via post: Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen,
Koning Albert II-laan 15 bus 177 – 1210 Brussel