Trafiroad vervangt oude verkeersborden

Een rond verkeersbord

Nog voor de zomer wil Trafiroad in opdracht van onze gemeente enkele oude of vervuilde verkeersborden vervangen door nieuwe. Wegwijzers of borden die niet meer nuttig zijn, worden weggehaald en op andere plaatsen komt er extra signalisatie. De nieuwe wegwijzers en verkeersborden moeten zorgen voor meer duidelijkheid bij de weggebruikers en een beter verzorgd uiterlijk van onze gemeente.

Meer info

De weggebruikers gaan normaal gezien amper hinder ondervinden van deze aanpassingen. Als je toch nog vragen hebt, neem dan contact op met Trafiroad via info@trafiroad.be of het nummer +32 9 355 54 54.