Vang jij Oekraïense vluchtelingen mee op?

De afgelopen dagen kwam een grote golf van solidariteit op gang om Oekraïners op de vlucht te helpen. Mensen bieden spontaan onderdak aan en willen de handen uit de mouwen steken. Moerbeekse gezinnen die Oekraïense vluchtelingen willen opvangen, kunnen zich online aanmelden. De staatssecretaris voor Asiel en Migratie lanceert hiervoor de campagne #PlekVrij.

Oekraïense vluchtelingen in België

De federale overheid zal een onthaalcentrum inrichten in Brussel. Daar zullen Oekraïners geregistreerd worden, hun aanvraag tot bescherming kunnen doen en eerste onderdak krijgen van beperkte duur. Van daaruit worden ze vervolgens naar de lokale besturen doorgestuurd. Die staan samen met het Nationaal Crisiscentrum in voor de coördinatie van de huisvesting bij gezinnen, die zich bij hun gemeente kunnen aanmelden om onderdak te bieden aan vluchtende Oekraïners.

Oekraïners zullen de verblijfsstatus ‘Tijdelijke Bescherming’ in ons land krijgen, die hen meteen toegang geeft tot de arbeidsmarkt en maatschappelijke dienstverlening. Gezien hun concrete statuut gaat dit niet om een reguliere opvangnood binnen de vigerende asiel- en migratiekaders, maar om een uitzonderlijke noodsituatie op het Europese grondgebied waar de verschillende lidstaten van de Europese Unie zich solidair willen tonen met de Oekraïense bevolking.

Ik heb een #PlekVrij. Wat moet ik doen?

Bedankt voor jouw solidariteit! Meld je snel aan via dit invulformulier. Beschrijf duidelijk hoeveel plaatsen je vrij hebt en om welke soort accommodatie (bijvoorbeeld een slaapkamer, een kot, en dergelijke meer) het precies gaat. Vul ook zeker jouw contactgegevens en adres in.  

Heb je je aangemeld? Je zal later nog alle informatie ontvangen over de praktische organisatie van tijdelijke opvang van Oekraïners bij jou thuis (wanneer, hoe lang, inrichting, vergoeding, …). Op dit moment is er nog geen verdere praktische informatie bekend.

Lokaal bestuur Moerbeke zal deze info centraliseren en bezorgen aan het Nationaal Crisiscentrum.