Vraag je voorlopig rijbewijs online aan

Visual voorlopig rijbewijs M18 online aanvragen

Voortaan vragen burgers een voorlopig rijbewijs model 18 maanden online aan via de applicatie BelDrive. Dankzij deze applicatie moeten burgers zich slechts één keer naar de gemeente begeven om hun rijbewijs af te halen.  

BelDrive

Sinds de invoering van het rijbewijs in 1967 heeft het Belgisch rijbewijs heel wat veranderingen ondergaan. 

De aanvraag van je (voorlopig) rijbewijs gebeurt steeds bij je gemeentebestuur. De covidcrisis én de klimaat- en milieu-uitdagingen zorgen voor een nieuwe dienstverlening: de online aanvraag van een rijbewijs.

Momenteel kunnen enkel de voorlopige rijbewijzen model 18 maanden online worden aangevraagd. In de toekomst volgen ook de andere (voorlopige) rijbewijzen.

Hoe werkt BelDrive?

Burgers gebruiken de applicatie BelDrive via de website van de FOD Mobiliteit of scannen met hun smartphone de QR-code op de affiches in de examencentra en de rijscholen. Nadien dient het voorlopig rijbewijs persoonlijk in de gemeente te worden afgehaald om er zeker van te zijn dat het document bij de juiste persoon terechtkomt. Daarvoor is een visuele controle noodzakelijk.

Meer info?

Meer info en de procedure vind je op de website van de FOD Mobiliteit