Vraag je voorlopig rijbewijs online aan

Visual voorlopig rijbewijs M18 online aanvragen

Voortaan vraag je een voorlopig rijbewijs categorie B (36 maanden, 18 maanden en 12 maanden) online aan via de applicatie BelDrive. Dankzij deze applicatie moet je enkel nog naar het gemeentehuis om je voorlopig rijbewijs af te halen.   

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 18 maanden aan te vragen?

  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld.
  • Het bekwaamheidsattest afgegeven door een erkende rijschool van 20 uur in Vlaanderen of Brussel, of in Wallonië door het examencentrum. Best neem je een foto of scan je dit bekwaamheidsattest voordat je de applicatie start.


Meld je aan bij de applicatie beldrive.apps.mobilit.fgov.be en volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M18 aan te vragen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 36 maanden aan te vragen?

  • Om een voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie beldrive.apps.mobilit.fgov.be. Dit gebeurt via hun eID of via itsme. In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
  • Het attest van slagen voor het theorie-examen categorie B (afgegeven door het examencentrum voor het rijbewijs) waarop het resultaat van de leestest is vermeld.


Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij de applicatie beldrive.apps.mobilit.fgov.be aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M36 aan te vragen.

Wat heb je nodig om online je voorlopig rijbewijs 12 maanden aan te vragen?

  • Om een voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen moet(en) de begeleider(s) zich eerst registreren bij de applicatie beldrive.apps.mobilit.fgov.be. Dit gebeurt via hun eID of via itsme.  In de applicatie zullen zij moeten aangeven voor wie zij begeleider willen zijn en hebben zij dus jouw naam, voornaam en rijksregisternummer nodig (zoals vermeld op je identiteitskaart).
  • Jouw theoretisch examen is nog geldig (3 jaar).
  • Het rijschoolattest afgegeven door een erkende rijschool van 6 uur. De datum van de eerst gevolgde les moet vallen nadat de geldigheid van jouw vorig voorlopig rijbewijs M36 of M18 was verstreken. Best neem je een foto of scan je dit rijschoolattest voordat je de applicatie start.


Zodra de registratie van de begeleider(s) is voltooid kan je jezelf bij de applicatie beldrive.apps.mobilit.fgov.be aanmelden. Volg dan de instructies om online je voorlopig rijbewijs M12 aan te vragen.

Kostprijs voorlopig rijbewijs

Het voorlopig rijbewijs kost € 24,00.

Meer info?

Meer info en de procedure vind je op de website van de FOD Mobiliteit