Eventsubsidie

Organiseer je een event met je jeugdvereniging- of beweging of organiseer je een fuif en schakel je hiervoor security in? Je kan een eventsubsidie aanvragen voor de gedeeltelijke financiering van de kosten.

Doelgroep

Erkende jeugdverenigingen van Moerbeke die een event of fuif organiseren in Moerbeke gericht op de jeugd.

Bekijk de lijst van erkende jeugdverenigingen in Moerbeke.

Voorwaarden

Je kan een eventsubsidie aanvragen voor een openbaar event of fuif op voorwaarde dat deze:
 Doorgaat op grondgebied Moerbeke.
Georganiseerd wordt door en/of voor jongeren.
Aangevraagd wordt via het digitaal evenementenformulier.
 Je maakt gebruik van een erkende securityfirma voor bewaking tijdens de fuif.

Procedure

Vraag de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier uiterlijk 3 maanden nadat het evenement heeft plaatsgevonden.

Na 4 weken ontvang je bevestiging of je aanvraag wel of niet is goedgekeurd.

Bedrag

Event

Na goedkeuring ontvang je maximum 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 150,00/event (in functie van de ingediende onkostennota).

Fuif

Na goedkeuring ontvang je maximum 50% van de gemaakte kosten met een maximum van € 300,00/event (in functie van de ingediende onkostennota).

Nodig

Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

 Flyer en/of poster van de fuif
Inclusief logo jeugddienst Moerbeke
Drie sfeerfoto’s voor sociale media
Aantoonbare kosten gelinkt aan het event (Onkostennota en facturen op naam van het event).
Specifieke voorwaarde fuif: factuur bewakingsfirma

Reglement en logo

Openingsuren

Jeugddienst