Subsidie brandveiligheid

Je kan een subsidie brandveiligheid aanvragen om de brandveiligheid van de lokalen van je jeugdverenigingen te verbeteren na inspectie van de brandweer.

Doelgroep

Erkende jeugdverenigingen van Moerbeke die beschikken over een jeugdlokaal.

Bekijk de lijst van erkende jeugdverenigingen in Moerbeke.

Voorwaarden

Je kan een subsidie brandveiligheid aanvragen voor een jeugdlokaal waarvan je vereniging zelf instaat voor onderhoud.

Opgelet: de subsidie dient enkel om het inspectieverslag van de brandweer te verbeteren.

Procedure

Vraag de subsidie aan via het digitaal aanvraagformulier binnen het jaar waarin de inspectie uitgevoerd wordt. De eventueel nog niet gedekte kosten of later uitgevoerde werken kunnen hierop volgend jaarlijks, tot 5 jaar na inspectie, worden ingediend.

Na 4 weken ontvang je bevestiging of je aanvraag wel of niet is goedgekeurd.

Bedrag

Na goedkeuring heb je recht op een terugbetaling van maximum € 250,00 per jaar beperkt tot het maximum van de factuurbedrag(en).

De terugbetaling gebeurt binnen 3 maanden na indienen.

Nodig

Stuur de volgende documenten mee met je aanvraag:

 Inspectieverslag brandweer
 Factuur van uitgevoerde werken overeenkomstig met het inspectieverslag

Reglement

Openingsuren

Jeugddienst