Praktische afspraken

Op het speelplein zijn er enkele regels en afspraken om het aangenaam te houden voor leiding, kinderen en ouders.

Respect op het speelplein

De basis van een leuke speelpleinwerking is onderling respect. Wij vragen respect naar de speelpleinverantwoordelijke, animatoren en speelpleinkinderen.

Daarnaast vragen we respect voor het materiaal. De kinderen volgen de richtlijnen van de animatoren op en laten materiaal netjes en ongeschonden achter.

Algemeen rookverbod

Op het speelpleinterrein, zowel binnen als buiten, geldt een algemeen rookverbod voor animatoren, ouders, bezoekers en deelnemers.

Het leidingsteam rookt niet tijdens hun aanwezigheid op het speelplein.

Medicatie

De (hoofd)animatoren en coördinatoren mogen geen medicatie of homeopathische middelen toedienen.

Uitzonderlijke afwijkingen zijn mogelijk op medisch voorschrift. Hiervoor breng je een doktersattest mee met de volgende informatie:

 Naam van het kind

 Naam van het medicijn

 Behandelingsduur

 Dosering

Neem deze informatie op in de medische fiche van je kind.

Ziekte of ongeval

Als je kind ziek wordt tijdens het speelplein of een ongeval heeft, neemt de speelpleincoördinator contact op met de ouders of voogd.

Samen bespreken we dan de beste oplossing.

Foto's

Het speelpleinteam neemt regelmatig foto’s doorheen de dag in het kader van de werking. Deze foto’s kunnen gebruikt worden in gemeentelijke publicaties.

Wil je niet dat je kind op de foto staat? Duid dit aan op de medische fiche aan het begin van het speelpleinseizoen.

Documenten

Openingsuren

Speelplein De Suikerspin