Machtiging ambulante handel (leurkaart)

Een ambulante activiteit is wettelijk gedefinieerd als ‘de verkoop, de te koop aanbieding of uitstalling met het oog op de verkoop aan de consument van producten en diensten, door een handelaar buiten de vestigingen vermeld in zijn inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen of door een persoon die niet over een dergelijke vestiging beschikt’. Voor het uitoefenen van ambulante activiteiten heb je een machtiging ambulante activiteiten nodig, ook wel ”leurkaart” genoemd.

Er zijn 3 soorten machtigingen:

De machtiging als werkgever.
De machtiging als aangestelde A (geldig op alle toegelaten plaatsen, uitgezonderd ten huize van de consument).
De machtiging als aangestelde B (geldig op alle toegelaten plaatsen, ten huize van de consument inbegrepen).

 

Voorwaarden

Een machtiging ambulante activiteiten is slechts geldig als ook volgende (wettelijk voorziene) bijhorende documenten in orde zijn:

Een geldig identiteitsbewijs.
Een verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico ten opzichte van derden.
Bij verkoop van voeding: een erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).
Voor een machtiging ambulante activiteiten ten huize van de consument (aangestelde B): een bewijs van goed gedrag en zeden.

 

Procedure

Je vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Voor je afspraak bij het ondernemingsloket neem je best telefonisch contact op met het betreffende loket en informeer je naar de benodigde documenten.

Het ondernemingsloket controleert de toekenningsvoorwaarden en beoordeelt de aanvraag. Bij de ontvangst van je machtiging word je als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

 

Je ontvangt je machtiging in de vorm van een plastic badge met een QR-code.

Bedrag

Een machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten kost

€ 150,00 voor een machtiging als werkgever.
€ 100,00 voor een machtiging als aangestelde – A of B (onbepaalde duur).
€ 50,00 voor een machtiging als aangestelde B (bepaalde duur).

 

Regelgeving

 Wet van 25 juni 1993 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten.
  Koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten.
  Besluit van de Vlaamse Regering van 21 april 2017 houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten

Burgerzaken