Reizende drankvergunning

Elke uitbater van een reizende drankgelegenheid (bv. tapwagen, mobiele cocktailbar, boot, …) die alcoholische dranken schenkt voor gebruik ter plaatse, moet beschikken over een drankvergunning. Deze vergunning is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen en geldt voor het ganse grondgebied van België.

Voorwaarden

Voor het verkrijgen van een drankvergunning moet je voldoen aan de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden.

De controle van de (door de federale overheid bepaalde) moraliteitsvoorwaarden gebeurt op basis van een uittreksel uit het strafregister (uittreksel strafregister model 596.1, met het oog op het verkrijgen van een drankvergunning).

Dit attest moet aangeleverd worden door:

  • De uitbater
  • De eventuele zaakvoerder of zijn aangestelde
  • De inwonende personen die in de uitbating zouden kunnen deelnemen


Indien de uitbating in handen is van een vennootschap moeten alle medezaakvoerders een attest kunnen voorleggen. De moraliteitsvoorwaarden zijn persoonsgeboden.

Bedrag

De aanvraag en vergunning zijn gratis.

Regelgeving

Openingsuren

Burgerzaken