Camperparking

Welkom in Moerbeke! Bienvenue à Moerbeke! Willkommen in Moerbeke! Welcome to Moerbeke!

2 plaatsen / places / Platz / places

gratis / gratuit / frei / free

max. 72 uren / max. 72 heures / max. 72 Stunden / max. 72 hours

uitgebaat door / exploité par / gefürht von / served by:

Gemeente Moerbeke-Waas
Lindenplaats 7
9180 Moerbeke-Waas

+32 9 346 80 05

Informatie camperparking

De gemeente Moerbeke-Waas kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal van en schade aan persoonlijke bezittingen op deze camperparking.

La commune de Moerbeke-Waas ne peut pas être  tenue  comme responsable en cas de vol et de dégradation aux biens privés sur ce parking.

The municipality of Moerbeke-Waas cannot be hold responsible for theft of or damage to the personal possesions on this camper parking.

Die Gemeinde Moerbeke-Waas kann nicht haftbar gestellt werden für Diebstahl oder Beschädigung von persönlichem Besitz auf diesem Campingplatz.

Openingsuren

Openingsuren

Vrije tijd en toerisme